De vertrouwenspersoon in de huisartsenzorg - NVDA

De vertrouwenspersoon in de huisartsenzorg

Hoe ga je als medewerker met agressie-incidenten, ongewenst gedrag of problemen in de samenwerking of conflicten, of misschien met (vermoedens van) integriteitskwesties? Hiervoor is er een vertrouwenspersoon.

Grotere werkgevers beschikken vaak over een vertrouwenspersoon bij wie je met dergelijke vragen terecht kunt. Voor werkgevers binnen de huisartsenzorg die niet beschikken over een eigen vertrouwenspersoon, stelt SSFH een vertrouwenspersoon beschikbaar. Daar kun je terecht voor informatie en advies. Een vertrouwenspersoon pakt grensoverschrijdend gedrag en integriteitskwesties aan. Dit bevordert de sociale veiligheid en goede sfeer.

Vertrouwenspersoon SSFH

Om de toegang tot de vertrouwenspersoon te vereenvoudigen, heeft SSFH besloten dat tot nader order alle kosten van de inzet van de SSFH-vertrouwenspersoon voor rekening van SSFH komen.

Door de toenemende druk in de eerstelijnszorg ontvangt SSFH steeds meer signalen van huisartsenpraktijken, huisartsenposten en gezondheidscentra over agressie en ongewenst gedrag van patiënten tegen het personeel in de huisartsenzorg.

Special

SSFH heeft een special gemaakt, met informatie over onder andere het belang van een vertrouwenspersoon, situaties wanneer je aangiftes doet van een incident, 3 vragen en antwoorden aan een vertrouwenspersoon en nog veel meer.

Zie ook