• Home
  • Sociaal Fonds huisartsenzorg

Sociaal Fonds huisartsenzorg

De NVDA is onderdeel van de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH), een arbeidsmarktfonds.De SSFH zet zich onder andere in voor meer stageplaatsen, stagevergoedingen, praktijkbegeleiding en de werving van personeel. De NVDA is als grootste werknemerspartij vertegenwoordigd in het bestuur van SSFH. 

SSFH stimuleert het bieden van stageplaatsen, brengt vraag en aanbod bij elkaar voor ondersteunende beroepen in de huisartsenzorg, werkt aan de verhoging van de kwaliteit van opleidingen, doet onderzoek naar de arbeidsmarkt nu en in de toekomst, biedt werkgevers HR-tools en bevordert veilig en gezond werken in de huisartsenzorg. Ook creëert SSFH opleidingsmogelijkheden en stageplaatsen voor zij-instromers vanuit andere sectoren. Bijvoorbeeld uit algemene ziekenhuizen en uit de GGZ.

Goede zorg kan alleen worden geleverd als de (huis)arts voldoende en gekwalificeerd personeel heeft

Speerpunten NVDA

Vandaag de dag is de stageproblematiek nog steeds actueel. Sterker nog, met de voorziene tekorten aan doktersassistenten neemt de urgentie om meer stageplaatsen te creëren alleen maar toe. Voor SSFH een reden om haar activiteiten rondom het creëren van meer stageplaatsen en meer instroom met overtuiging voort te zetten en de ‘wake up call’ -om met elkaar te voorkomen dat er nog grotere personeelstekorten ontstaan- breeduit te delen in discussies met het veld. De arbeidsmarktproblematiek in de huisartsenzorg is tenslotte niet de problematiek van één werkgever. Het is een gezamenlijk probleem van werkgevers en werknemers en daarmee een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Andere prioriteiten zijn voor de NVDA: (verdere) terugdringing van agressie en geweld tegen zorgverleners door het creëren van een veilig werkklimaat binnen de huisartsenzorg. Samenwerking met SSFH en de cao-partijen om instrumenten te ontwikkelen en in te zetten die leiden tot duurzame inzetbaarheid van doktersassistenten. Bijzondere aandacht verdient het beroep van triagist in de huisartsenposten omdat zich daar een groot capaciteitsprobleem voordoet.

Vergoeding voor stagiairs

Stagiairs kunnen bij SSFH een stagevergoeding aanvragen. Deze bedraagt € 150 bruto per maand. Minder uren? Dan is de vergoeding berekend naar rato.

Samenwerking

SSFH is een samenwerkingsverband van werkgevers en werknemers in de huisartsenbranche; de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), InEen (eerstelijnszorg), de NVDA, Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak en de Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners (NVvPO).

Meer informatie

 

Contact

Kantoor NVDSNVDA
Amalialaan 41 C
3743 KE Baarn

(085) 482 44 00
secretariaat@nvda.nl

#doktersassistent

Neem contact met ons op

Privacyverklaring NVDA

Samenwerkingspartners

Bevolkingsonderzoeken en screeningenStichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg