Contributieverhoging 2023 - NVDA

Contributieverhoging 2023

Per 1 januari 2023 is er een verhoging van de contributie voor het lidmaatschap van de NVDA. De Ledenraad ging akkoord met indexering van € 2,50 nadat de contributie in 2022 was gelijk gebleven.   

De contributie voor het volledig lidmaatschap is vanaf 1 januari 2023 € 110 per jaar. Voor aspirantleden is het bedrag € 55 per jaar.

Vergoeding

Als je werkt in de huisartsenzorg kun je de contributie declareren bij je werkgever of je kunt je werkgever het bedrag laten overmaken. Je hebt vanuit de cao recht op een vergoeding van minimaal 70% tot een maximum van € 125.

Als je werkt in een ziekenhuis kun je vanuit de cao een deel van de contributie vergoed krijgen bij je werkgever vanuit je bruto salaris.

Zie ook