Webinar over de zzp-doktersassistent: 'verhelderend' - NVDA

Webinar over de zzp-doktersassistent: ‘verhelderend’

‘Jullie bedankt voor de scholing, was verhelderend!’, was het commentaar van een van de deelnemers van het webinar ‘zzp update voor de doktersassistent’ van de NVDA samen met Medische Scholing.

Om een aantal redenen wilde de NVDA dit webinar organiseren voor zzp doktersassistenten en geïnteresseerden. Voorzitter Kees Gillis: ‘Er zijn steeds meer doktersassistenten en triagisten die er voor kiezen om als zelfstandige te werken, of dit te gaan doen en de NVDA krijgt regelmatig vragen over allerlei zaken rondom zzp. Denk bijvoorbeeld aan de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en de WKKGZ. Een andere reden is dat er op wetgevingsgebied allerlei ontwikkelingen rondom zzp zijn. Evenals nog steeds veel onduidelijkheden die toelichting en uitleg behoeven. Met dit webinar hebben we dat gedaan’. En er is meer, volgens Kees Gillis: ‘We vinden het een taak van de NVDA om ook op de mogelijke risico’s van het zzp zijn te wijzen’.

Stap voor stap

Erik van Dam van de VvAA ging als inleider stap voor stap door alle praktisch facetten van het zzp-schap voor doktersassistenten en triagisten heen. Wanneer ben je zzp’er?  Maar bijvoorbeeld ook de vraag wanneer er toch sprake is van een dienstbetrekking, ook al werk je als zzp’er.

Dit deed hij aan de hand van de wetgeving en de werkwijze van de belastingdienst in dezen. Ook stond hij uitgebreid stil bij de geldende wet DBA en de veranderingen die er aan zitten te komen, maar doorgeschoven zijn naar het volgende kabinet. Ook de handhaving en controles door de belastingdienst kwamen aan de orde. Uiteraard was alle ruimte voor vragen. Deelnemers kregen na afloop nog toelichtend materiaal toegezonden.

Zie ook