Vastgelopen cao-overleg universitaire ziekenhuizen - NVDA

Vastgelopen cao-overleg universitaire ziekenhuizen

De vakbonden dreigen te gaan staken in de Nederlandse universitaire ziekenhuizen nu de cao-onderhandelingen tussen de vakbonden en Nederlandse Federatie UMC (NFU) muurvast zitten.

De vakbonden eisen 3% salarisverhoging, terwijl de werkgevers vasthouden aan 0%. De inzet van een bemiddelaar gaf geen resultaat. De vakbonden hebben daarom een ultimatum gesteld. Als dat niet het gewenste effect heeft, dreigen zondagsdiensten. Dan gaat de spoedzorg door, maar de planbare, niet-spoedeisende zorg ligt dan stil. De NFU vindt een structurele loonsverhoging niet reëel.

NFU

De NFU zegt dat het de werkgevers spijt niet tot een gezamenlijke oplossing te kunnen komen en begrip te hebben ‘voor de wens van loonsverhoging’. De NFU gunt de werknemers een salarisverhoging, maar kunnen volgens hen zonder extra bijdrage vanuit de overheid geen financiële ruimte vinden voor een structurele loonsverhoging voor iedereen naast het inhoudelijk pakket.

Vakbonden

Bij de vakbonden is het geduld nu op: ‘Het is ongelooflijk dat werkgevers, in een tijd van schreeuwende personeelstekorten in de zorg, hun mensen zó in de kou laten staan. De onwil om goede afspraken te maken voor deze groep hardwerkende medewerkers, die zo cruciaal bijdragen aan de gezondheidszorg in Nederland, is ronduit stuitend. Van applaus alleen kunnen ze de huur, die ook jaarlijks stijgt, niet betalen.’

Cao UMC

Nederland telt acht academische ziekenhuizen met ruim 67.000 medewerkers. Al maanden zijn er onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden en het loon. De NVDA is voor doktersassistenten aan de cao-tafel vertegenwoordigd via NU’91. De cao UMC verliep op 1 januari van dit jaar.

Zie ook