Vaccinatie met AstraZeneca vanaf volgende week weer hervat - NVDA

Vaccinatie met AstraZeneca vanaf volgende week weer hervat

Het ministerie van VWS heeft donderdagavond 18 maart bekendgemaakt dat de vaccinaties met AstraZeneca weer mogen worden voortgezet. Het besluit van VWS volgt op de beoordeling van het Europese medicijnagentschap EMA. Zij hebben de meldingen onderzocht en gemeld dat de voordelen van het AstraZeneca-vaccin zwaar opwegen tegen de risico’s van een mogelijke link van het vaccin met zeldzame vormen van trombose.

Verband tussen trombose en AstraZeneca
EMA stelt dat er ten aanzien van meldingen uit andere Europese landen over ernstige, zeer zeldzame verschijnselen van stolselvorming in combinatie met een verlaagd aantal bloedplaatjes, een mogelijke link is met het vaccin. De kans dat mensen hierdoor getroffen worden is echter ‘extreem klein’, aldus EMA. Het vaccin geeft niet een groter risico op bloedproppen (trombose) in algemene zin. Er is geen bewijs dat er een probleem is met specifieke batches of productielocaties van het vaccin. Naar aanleiding van de bevindingen van EMA wordt de bijsluiter van het AstraZeneca-vaccin aangepast.

Zorgmedewerkers opnieuw opgeroepen
Nu de vaccinaties worden hervat, worden de zorgmedewerkers ook weer opgeroepen voor een vaccinatie. Dat betekent dat eerder afgezegde afspraken opnieuw worden ingepland en dat het RIVM weer AstraZeneca-vaccins gaat leveren aan GGD-priklocaties, huisartsen en GGZ-locaties. Het prikken kan dan in de loop van volgende week starten, meldt minister Hugo de Jonge.

Vraag en antwoord inzake hervatting vaccinatie met AstraZeneca
De tijdelijke pauze met prikken van AstraZeneca, die begin deze week uit voorzorg werd ingelast, brengt veel vragen met zich mee. Vanuit de patiënten maar zeker ook voor jullie als doktersassistent. Op de pagina van de rijksoverheid vind je een overzicht met veelgestelde vragen en het antwoord daar op.