Thuiswerkregeling en aangepaste salaristabel in cao Huisartsenzorg - NVDA

Thuiswerkregeling en aangepaste salaristabel in cao Huisartsenzorg

In de Cao Huisartsenzorg voor 2021 is een thuiswerkregeling en een salarisverhoging afgesproken. De ingangsdatum van de thuiswerkregeling is op 1 mei 2021 en die van de salarisverhoging op 1 juni 2021.

De gemaakte afspraken in het principeakkoord voor de nieuwe cao 2021 zijn door alle partijen bekrachtigd. In de cao is een verhoging van salaris (2% per 1 juni 2021) afgesproken. De loonsverhoging is in de salaristabel Cao Huisartsenzorg per 1 juni 2021 bijgewerkt.

Dit jaar volgt nog een verhoging van de eindejaarsuitkering (0,5% structureel en 0,5% incidenteel), dit betekent dat de eindejaarsuitkering in 2021 7% bedraagt.

Thuiswerkregeling

In de cao is een thuiswerkregeling vastgesteld, passend bij de huidige ontwikkelingen. De uitwerking van deze thuiswerkregeling heeft even geduurd en wordt opgenomen in de nieuwe cao-tekst waaraan momenteel de laatste hand wordt gelegd.

De artikelen zijn terug te vinden in de cao app: artikel 6.15 (thuiswerkvergoeding) en 6.16 (thuiswerkplekvoorziening).

Zie ook