Sluiten NVDA-meldpunt vaccinatiehulp - NVDA

Sluiten NVDA-meldpunt vaccinatiehulp

Een half jaar na de opening van het NVDA-meldpunt vaccinatiehulp sluiten we het meldpunt. De meeste mensen zijn gevaccineerd én de GGD-GHOR heeft recent een belangstellenden pool geopend.

GGD-en kunnen een beroep doen op deze pool wanneer zij een personeelstekort hebben op één of meerdere vaccinatielocaties. En de belangstellenden hebben geen verplichting de openvallende dienst(en) daadwerkelijk in te vullen.

Meldpunt

Met de vooruitzichten eind 2020 van de grote aantallen vaccinaties tegen Covid19, verwachtte de NVDA een grote vraag naar bekwame zorgmedewerkers die konden injecteren. Doktersassistenten hebben de bekwaamheid, ervaring en hoeven niet opgeleid te worden. Het geven van injecties en omgaan met eventuele complicaties hoort bij het takenpakket van de doktersassistent.

Vooruitlopend op de grote vraag lanceerde de NVDA dit meldpunt vaccinatiehulp.

Trots

Tot het laatst toe kregen we dagelijks nog nieuwe aanmeldingen van zorgprofessionals die hun steentje wilden bijdragen!

In totaal hebben zo’n 5.000 zorgprofessionals zich aangemeld bij het meldpunt. De grote meerderheid is doktersassistent, maar ook gepensioneerden, verpleegkundigen, artsen en studenten. We zijn blij en trots dat jullie je hebben aangemeld, bedankt!

Bij elkaar brengen

De NVDA wilde vanuit maatschappelijk belang doktersassistenten en de GGD bij elkaar brengen. Dat ging helaas niet zo eenvoudig. Van de 25 aangeschreven GGD-en in Nederland hebben er na enig aandringen maanden later uiteindelijk 22 gereageerd. Met 12 daarvan hebben we een verwerkingsovereenkomst gesloten om het bestand met de gegevens over te dragen aan de betreffende GGD-regio.

Helaas heeft dus niet iedereen kunnen meehelpen met vaccineren!

Wij bedanken bij deze iedereen die zich heeft aangemeld bij ons NVDA meldpunt en zich heeft ingezet om de pandemie Covid19 te bestrijden.

Namens de NVDA,
Kees Gillis, voorzitter

Zie ook

[su_posts template=”templates/list-loop.php” posts_per_page=”-1″ post_type=”nieuws” taxonomy=”nieuws-tag” tax_term=”8572″ order=”desc”]