• Home
 • Belangstellenden pool vaccinatiehulp

Belangstellenden pool vaccinatiehulp

De belangstellenden pool van de GGD-GHOR is een pool waarop de GGD-regio’s een beroep doen wanneer zij een personeelstekort hebben op één of meerdere van de vaccinatielocaties. Zonder de verplichting de openvallende dienst(en) daadwerkelijk in te vullen.

Het uitgangspunt van deze pool is dat de personen in de pool geen verplichting hebben om de openvallende dienst(en) ook daadwerkelijk in te vullen. De andere kant daarvan is dat de personen in de pool alleen betaald worden als zij daadwerkelijk ingezet worden.

Iedereen die zich heeft aangemeld voor het NVDA-meldpunt vaccinatiehulp hebben wij via de mailing van het meldpunt al benaderd voor deze pool.

Om welke functies gaat het?

Voorlopig wordt de pool gevuld met de functies:

Optrekker
Optrekker (medewerker klaarmaken vaccin): Je gaat je bezig houden met het correct optrekken en prepareren van de vaccin injecties. Je wordt geïnstrueerd volgens protocol hoe dit uit te voeren. Je zorgt er samen met je collega’s voor dat er een goede voorraad aan vaccins klaar ligt en dat deze correct wordt opgeslagen en verwerkt. Je beheert het materiaal en hebt regelmatig contact met de collega’s en coördinatoren om te zorgen dat alles vlekkeloos verloopt.

Wat ga je doen?
Het vaccineren ter bestrijding van het Coronavirus gaat van start. Daarvoor zijn zorgprofessionals nodig die ervaring hebben met het klaarzetten van intramusculaire injecties.

Je bent in het bezit van één van de volgende diploma’s:

 • Verzorgende IG
 • Doktersassistent niveau 4
 • Verpleegkundige niveau 4
 • Verpleegkundige niveau 5/6
 • Of je bent 3e of 4e jaars student Verpleegkunde
 • Of je bent geneeskundestudent en hebt je co-schappen afgerond.
EHBO/toezichthouder wachtruimte
De persoon voldoet aan onderstaande voorwaarden en levert een geldig reanimatie- en BHV-certificaat.

De EHBO Basishulpverlener (BHV-er) is in staat om:

 • Te zorgen voor veiligheid
 • Orde & overzicht van wachtruimte te bewaken
 • Sociaal vaardig te handelen (t.b.v. geruststellen & observatie)
 • Zorg te dragen voor eigen veiligheid
 • Een slachtoffer in veiligheid te brengen
 • De toestand van het slachtoffer te beoordelen
 • Bewustzijn te controleren
 • Ademhaling te beoordelen
 • Onderscheid maken tussen anafylactische- en vasovagale reactie
 • Verdenking op anafylactische reactie te signaleren
 • Hulpdiensten te alarmeren
 • Verlenen van Eerste Hulp aan een slachtoffer met:
 • Een circulatiestilstand (inclusief gebruik AED)
 • Bewusteloosheid
 • Een verslikking
Prikker
Om als prikker deel te nemen aan het Corona vaccinatieprogramma heb je ervaring met injecteren en ben je in het bezit van een geldige BIG-registratie. Ook dien je te beschikken over een Hepatitis-B vaccinatie.

Wat ga je doen?

Het vaccineren ter bestrijding van het Coronavirus gaat van start. Daarvoor zijn zorgprofessionals nodig die ervaring hebben met het zetten van intramusculaire injecties.
Je gaat het vaccin injecteren. In goede samenwerking met je collega’s van de voorbereiding zorg je dat de vaccininjecties correct worden verwerkt en toegediend. In goed overleg met de aanwezige coördinatoren wordt beoordeeld wanneer er speciale zorg nodig is voor een cliënt, bijvoorbeeld voor mensen die angst hebben voor de injectie.

Medisch toezichthouder (BIG-geregistreerde artsen)

Je kunt een bijdrage leveren als je anios, verpleegkundig specialist, physician assistant of (gepensioneerd) arts bent. Een BIG-registratie mag verlopen zijn ná 1 januari 2018, de praktijkervaring mag maximaal 10 jaar oud zijn.

Wat ga je doen?

 • Je bent eindverantwoordelijk voor het medische proces op locatie.
 • Je grijpt in bij medische noodgevallen (analfylactische shock, reanimaties etc)
 • Je beoordeelt met andere artsen of mensen op basis van de ingevulde gezondheidsverklaring veilig geprikt kunnen worden
 • Je bent aanspreekpunt voor de EHBO
 • Je verklaart prikkers bekwaam
 • Je beantwoordt medische vragen op de locatie

Wanneer je besluit onderdeel van de pool te zijn, kun je zelf aangeven voor welke functies je ingezet wilt worden. Verderop vind je de functiebeschrijvingen en de functie-eisen.

Namens de GGD-GHOR Nederland en de GGD’en ontzettend bedankt voor je betrokkenheid en behulpzaamheid!
GGD-GHOR Nederland.

Meld je aan in de belangstellendenpool

Heb je nog vragen?

Moet ik nog een aanvullende training of opleiding volgen?

Of er aanvullende trainingen of scholing nodig is, wordt bepaald door de regio die je wil inzetten.

Hoe vaak word ik benaderd?

Op deze vraag valt vooraf geen antwoord te geven. Houd er rekening mee dat het kan gebeuren dat je helemaal niet benaderd wordt.

Op welke locaties kan ik werken?

Op het aanmeldformulier kun je aangeven in welke GGD-regio’s je inzetbaar wilt zijn.

Welke vergoeding kan ik verwachten?

Afspraken over uurtarief maak je met de regio die je inzet.

Krijg ik reiskosten vergoed?

Vanuit GGD-GHOR Nederland is de regio’s verzocht om mensen uit de pool te compenseren voor gemaakte reiskosten.

Kan ik mijn aanmelding weer ongedaan maken?

Dat kan zeker. Via het emailadres vaccineren-HRzaken@ggdghor.nl kun je je aanmelding ook weer ongedaan maken.

Zijn mijn gegevens goed beschermd?

Bij aanmelding onderteken je een instemming met het feit dat GGD-GHOR Nederland jouw gegevens mag delen met de GGD-regio’s. In de Privacyverklaring die in de bijlage staat o.a. ook beschreven dat jouw gegevens alleen voor het doeleinde van de belangstellende pool gebruikt mogen worden.

Hoe meld ik mij aan?

Via deze link kom je bij het aanmeldformulier terecht (opent in nieuw venster).

Ik heb een andere vraag. Waar kan ik die stellen?

Via het mailadres vaccineren-HRzaken@ggdghor.nl kun je eventuele andere vragen stellen. Het HR-team zal hun uiterste best doen deze zo snel mogelijk te beantwoorden.

Zie ook

 

Contact

Kantoor NVDSNVDA
Amalialaan 41 C
3743 KE Baarn

(085) 482 44 00
secretariaat@nvda.nl

#doktersassistent

Neem contact met ons op

Privacyverklaring NVDA

Samenwerkingspartners

Bevolkingsonderzoeken en screeningenStichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg