Het demissionaire kabinet maakt 675 miljoen euro extra vrij voor de middeninkomens in de zorg - NVDA

Het demissionaire kabinet maakt 675 miljoen euro extra vrij voor de middeninkomens in de zorg

De middeninkomens in de zorg gaan met 1,5 procent omhoog. Om de maatregel te betalen, wordt de zorgpremie jaarlijks 13 euro duurder. Die dekking was niet zoals de Tweede Kamer het had bedoeld. Het had van verhoging van de winstbelasting voor bedrijven moeten komen.

Inhaalslag zorgsalarissen
“Dit is een goede eerste stap voor de inhaalslag van zorgsalarissen voor doktersassistenten en triagisten die nog steeds achterlopen”, zegt voorzitter Kees Gillis. Salaris is belangrijk, maar de NVDA wil ook dat er afspraken worden gemaakt over verlaging van de werkdruk. Dat is zeker zo essentieel om werknemers in de zorg te kunnen behouden. De NVDA ziet dit als een “belangrijke eerste stap naar een structureel betere beloning voor doktersassistenten en triagisten. Als beroepsvereniging hopen wij dat het volgende kabinet verdere stappen zal zetten” De NVDA benadrukt dat het uiteindelijk wel aan cao-partners is om te beslissen hoe de extra ruimte wordt ingezet. De NVDA is kritisch op de manier waarop de loonsverhoging wordt gefinancierd.

Stijgende zorgkosten
Tegenover de hogere premie komt ook een hogere zorgtoeslag te staan. Die stijgt ook met 13 euro per jaar. Het kabinet schat ook in dat meer mensen door de maatregel hun eigen risico helemaal moeten opgebruiken, omdat door de loonsverhoging de zorgkosten stijgen en daarmee ook de behandelingskosten.