De focus niet alleen op verpleegkundigen en verzorgenden - NVDA

De focus niet alleen op verpleegkundigen en verzorgenden

Het salaris van zorgpersoneel moet snel omhoog, vindt een groot deel van de Tweede Kamer. ChristenUnie en SP voeren met een motie hierover de druk op het kabinet op. Lonen van verzorgenden en verpleegkundigen zouden met bijna 3 procent kunnen stijgen. De NVDA staat achter deze motie, maar roept de politiek op om zich niet alleen te focussen op verpleegkundigen en verzorgenden.

In discussies en verslaglegging over salarisverhoging in de zorg gaat het al snel over verpleegkundigen en verzorgenden. De NVDA onderschrijft van harte dat dit zeer belangrijke zorgprofessionals zijn, maar vraagt ook aandacht voor de doktersassistenten en triagisten die ook de zorg draaiend houden. Ook van hen wordt al te lang teveel gevraagd. Ook zij merken de effecten van personele tekorten, hoge werkdruk en agressie. Zo neemt bijvoorbeeld het beroep dat wordt gedaan op de huisartsenpraktijken en huisartsenposten nog steeds verder toe.

Door de ondergrens

De salarissen van zorg- en welzijnsprofessionals liggen gemiddeld maar liefst 9 en 6 procent lager dan het salaris in de markt- en de publieke sector. Het is nu het moment om dit gat te dichten. Daarnaast vindt de NVDA met vele partijen dat er ruimte moet komen, dus tijd en geld, voor ontwikkeling en scholing om zorgpersoneel nu en in de toekomst meer mogelijkheden te bieden en (zij-)instromers beter te begeleiden. We kunnen het ons als samenleving niet meer permitteren om op deze voet verder te gaan. Recent heeft de NVDA aangegeven dat het kantelpunt is bereikt. We zijn als samenleving door de ondergrens gezakt.

Via de motie hopen CU en SP in totaal per jaar 600 miljoen euro loonsverhoging te regelen. De NVDA ondersteunt de motie en wil dat dit bedrag ook wordt ingezet voor loonsverhoging voor doktersassistenten en triagisten. Bij de cao onderhandelingen komt dit als inzet terug!

Zie ook