Bemiddelaar voor cao UMC’s - NVDA

Bemiddelaar voor cao UMC’s

De NFU en de vakbonden schakelen een bemiddelaar in voor de onderhandelingen over een nieuwe cao UMC. Dit kreeg de NVDA te horen vanuit de onderhandelaars. Het streven is om medio juni tot een resultaat te komen.

De cao-delegatie van de NFU hoopt hiermee op zo kort mogelijke termijn tot een cao voor medewerkers van universitair medische centra te kunnen komen. De NFU vindt het belangrijk om medewerkers zo snel mogelijk duidelijkheid te geven. Juist nu in deze hectische tijden!

Karen Kruijthof, bestuurder van Amsterdam UMC en cao-onderhandelaar snapt de wens voor een algehele loonsverhoging, maar benadrukt de ‘verantwoordelijkheid van de werkgevers voor een gezonde en solide bedrijfsvoering. De uitzonderlijke situatie met de coronacrisis brengt helaas ook financiële gevolgen met zich mee.’

Zie ook