Behoeftepeiling Persoonlijk Levensfase Budget (PLB) Huisartsenzorg - NVDA

Behoeftepeiling Persoonlijk Levensfase Budget (PLB) Huisartsenzorg

Een Persoonlijk Levensfase Budget geeft medewerkers binnen de huisartsenzorg de mogelijkheid verlofuren voor onbeperkte tijd te sparen. Ieder jaar krijgen medewerkers de keuze om verlof uren toe te voegen aan een Persoonlijk Levensfase Budget. Er bestaan ook mogelijkheden om extra gewerkte uren toe te voegen aan een Persoonlijk Levensfase Budget of deze bij te kopen. De gespaarde uren in het Persoonlijk Levensfase Budget kunnen medewerkers inzetten op momenten dat daar behoefte aan is.

 

Behoeftepeiling

Om de behoeften en draagvlak in de sector in beeld te brengen  wordt door middel van enquêtes en rondetafelgesprekken een peiling uitgevoerd onder medewerkers en werkgevers. Cao-partijen hebben nog geen afspraken gemaakt over invoering van een Persoonlijk Levensfase Budget, de vormgeving daarvan, of de verdeling van lasten. Zo zijn er ook nog geen afspraken over de vraag of alleen bestaande verlof- of overuren kunnen worden ingezet of dat aanvullende verlofuren beschikbaar komen. Als uit de peiling blijkt dat er behoefte en draagvlak aanwezig is voor een Persoonlijk Levensfase Budget, dan is het aan cao-partijen om eventuele vervolgstappen te zetten.

Laat jouw stem horen! Vul de enquête in!
Wij hechten veel waarde aan de mening van onze leden. Hoe kijk jij tegen de invoering van een Persoonlijk Levensfase Budget? Start de enquête en laat jouw stem horen. De enquête is volledig anoniem. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten. Deelnemen aan de enquête kan tot woensdag 15 december 2021 via onderstaande link:

https://nl.research.net/r/PLBpeilingNVDA

 

Betere werk-privé balans en duurzame inzetbaarheid
Als medewerker in de huisartsenzorg lever je een belangrijke bijdrage aan de gezondheid van mensen. Jouw persoonlijke gezondheid is daarbij van groot belang zodat je gezond, goed en met plezier kunt blijven werken, op korte én langere termijn. In Nederland wordt steeds langer doorgewerkt, de pensioenleeftijd stijgt. Ook andere fases in leven en werk vragen om een goede afstemming en flexibiliteit. Bijvoorbeeld vanwege mantelzorg, een gezin met jonge kinderen, een intensieve studie of andere redenen. De NVDA zoekt daarom samen met andere cao-partijen in de huisartsenzorg naar mogelijkheden die bijdragen aan een betere werk-privé balans en de duurzame inzetbaarheid van medewerkers vergroot. Een van die mogelijkheden is het Persoonlijk Levensfase Budget.

Alvast bedankt voor je medewering!