8 van de 10 doktersassistenten willen zich laten vaccineren - NVDA

8 van de 10 doktersassistenten willen zich laten vaccineren

81% van doktersassistenten wil zich laten vaccineren tegen COVID19. In 2020 was dit 57% (6 van de 10). Dit blijkt uit twee ledenpeilingen onder meer dan 1.500 NVDA-leden, eind 2020 en begin 2021.

1 van de 10 weet nog niet of ze zich wil laten vaccineren (10%). Dit was eind 2020 3 van de 10 (28%). 8% van de doktersassistenten willen zich niet laten vaccineren. Eind 2020 was dit 15%.

Redenen

[besloten]

Voornaamste redenen om zich niet te vaccineren zijn de eigen medische situatie, zwanger (willen worden) en twijfel over de bijwerkingen, betrouwbaarheid en werking van het vaccin. Eind 2020 gaf een grote groep aan zich niet te willen vaccineren vanwege de vele onduidelijkheden over het vaccineren.

‘Vaccineren? Hoe eerder, hoe liever!’

Zij die zich wel willen laten vaccineren, doen dat ‘hoe eerder, hoe liever’, om bescherming te geven aan anderen, aan zichzelf en als een soort zorgplicht.

‘Er is geen duidelijkheid over de vaccins, tot die tijd laat ik me niet vaccineren’

Zij die zich niet willen laten vaccineren vinden dat er nog te veel onduidelijkheid is over de bijwerkingen en over de gevolgen. Ook op lange termijn. Zij vinden dat er meer voorlichting nodig is voordat zij zich laten vaccineren.

Zelf COVID19

Sommigen geven aan zelf het coronavirus gehad te hebben en juist vanwege de gevolgen zich te willen vaccineren, of juist niet omdat ze al antistoffen hebben.

[/besloten]

Zie ook