Uitstel voor herregistratie in verband met COVID-19 - NVDA

Uitstel voor herregistratie in verband met COVID-19

Door de coronamaatregelen zijn sommige doktersassistenten niet in de gelegenheid geweest om voldoende punten te behalen voor herregistratie in het Kwaliteitsregister of te voldoen aan de werkervaringsuren. Sinds 1 juni 2020 heeft Kabiz de regelingen omtrent herregistratie versoepeld waardoor je in aanmerking kunt komen voor Corona-uitstel.

Procedure
Middels het onderstaande aanvraagformulier corona uitstel kun je je verzoek bij Kabiz indienen. Je krijgt een half jaar uitstel om de benodigde punten te behalen. Doe dit voordat je officiële periode afloopt waarin je nog kwaliteitsgeregistreerd bent.

Je vraagt dit aan door herregistratie aan te vragen en aan te geven dat je niet voldoet aan de eisen en een dispensatieregeling aanvraagt. Bij de opmerking geef je aan dat je gebruik wilt maken van de Corona uitstel. Je periode wordt verlengd met een half jaar.

https://www.kabiz.nl/Documenten/Aanvraagformulier%20corona%20uitstel%20KABIZ.pdf