Tips vanuit werkgroep Covid19-vaccinatie - NVDA

Tips vanuit werkgroep Covid19-vaccinatie

De NVDA heeft in haar achterban via een werkgroep Covid-vaccinatie geïnventariseerd welke tips, vragen en opmerkingen er zijn over de aanstaande Covid-vaccinatie.

Ook zijn er via diverse social media kanalen praktische tips binnengekomen. Deze zijn verwerkt in een notitie.

[besloten]

Het is een lange lijst geworden met zoveel mogelijk tips, vragen en goede suggesties. Je moet er even doorheen lezen, maar het is een zeer nuttige inbreng van doktersassistenten die weten vanuit de frontlinie waar op gelet moet worden.

De NVDA is al sinds maart 2020 voor onze achterban regelmatig in overleg met LHV, Ineen en NHG over allerlei zaken rondom corona. Denk aan onduidelijkheid over richtlijnen, gebrek aan beschermingsmiddelen en voorrang bij testen voor doktersassistenten.

Recent is ook de aanstaande Covid19-vaccinatie aan de orde geweest. Terwijl er nog veel onduidelijk is, betekent dit voor doktersassistenten dat er in de voorbereiding en straks in de uitvoering werk aan de winkel is. Aan genoemde organisaties hebben wij aangegeven dat input vanuit doktersassistenten essentieel is om de vaccinatie voor de praktijk goed uitvoerbaar te maken.

Via onze Facebook-groep en via een tijdelijke werkgroep hebben diverse doktersassistenten zeer interessante vragen en vele tips gegeven waar we op moeten om het vaccinatieproces goed en soepel te laten verlopen. De resultaten zijn inmiddels besproken en aangeboden aan LHV, Ineen en NHG. Ook het ministerie van VWS hebben wij deze vragen en tips doorgegeven.

[besloten]

Lees meer