Nivel-onderzoek onderstreept erkenning beroep doktersassistent - NVDA

Nivel-onderzoek onderstreept erkenning beroep doktersassistent

Op 30 juni heeft Nivel de resultaten van een recente en grootschalige huisartsenpraktijken-enquête gepubliceerd over de drukte in coronatijd. Het onderzoek onderstreept volgens de NVDA nogmaals dat erkenning van het beroep van doktersassistent nu eindelijk geregeld moet worden.

In coronatijd hadden huisartsen en praktijkondersteuners het rustiger of even druk, maar doktersassistenten hadden het juist drukker, gaf ruim een derde van de praktijken aan. ‘Doktersassistenten in de frontlinie tijdens de coronapandemie’ aldus Nivel. De NVDA kan dat alleen maar onderschrijven.

Voorzitter Kees Gillis daarover: ”Het onderzoek toont nog maar weer eens aan dat de meeste patiënten die contact opnemen met de huisartsenpraktijk als eerste de doktersassistent aan de lijn krijgen. Een doktersassistent bepaalt via die o zo cruciale triage of, en met welke urgentie een patiënt gezien moet worden door de huisarts. Wij noemen de doktersassistenten niet voor niets de poortwachters van de zorg. Wat wij al hoorden en wat deze enquête nu ook bevestigt, is de toename van het aantal telefoontjes van ongeruste patiënten dat tot extra drukte bij doktersassistenten leidt. Maar ook tot extra werk rond het omzetten van afspraken en het herinrichten van de praktijk.”

Nivel stelt vast dat in de coronacrisis de belangrijke rol van triage nóg groter werd. “Dit sluit aan op het door de NVDA herziene BeroepsCompetentieProfiel waarin triage een nog belangrijker rol heeft gekregen, omdat de praktijk van de zorg en het beroep dit vraagt ”.

Erkenning en bonus voor doktersassistenten

In de Nivel-enquête bevestigen praktijken dat door de coronapandemie de triage door assistenten nog belangrijker is geworden. Dit betekent dat de taak van de doktersassistenten zwaarder wordt. Er is dan ook behoefte aan extra ondersteuning voor de doktersassistenten, zowel op het gebied van praktische vaardigheden als op het mentale vlak. Praktijken verwachten dat de verhoogde werkdruk voor doktersassistenten nog wel even aanhoudt. Vooral door de uitgestelde preventieve zorg aan chronisch zieken, waar doktersassistenten nauw bij betrokken zijn.

Dit onderzoek geeft aanleiding om het standpunt over de erkenning van de doktersassistent te herzien

Kees Gillis: “Het onderzoek van Nivel is uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa); medeopdrachtgever is het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Ik hoop dat dit onderzoek aanleiding is om hun standpunt over de erkenning van de doktersassistent te herzien. Het liefst zien wij nog steeds opleidingstitelbescherming via artikel 34 Wet BIG, maar een verplicht kwaliteitsregister voor alle doktersassistenten in Nederland is ook een optie om erkenning vorm te geven. Het onderzoek is in ieder geval aanleiding om hierover met het ministerie en Tweede Kamerleden in gesprek te gaan. Het onderzoek toont overigens ook aan dat een zorgbonus van € 1000 netto ook voor doktersassistenten meer dan gerechtvaardigd is“.

Fragment uit de factsheet ‘Doktersassistenten in de frontlinie tijdens de coronapandemie’. De figuur geeft per functiegroep in de huisartsenpraktijk aan wat de ervaren drukte is ten opzichte van de ‘gewoonlijke drukte’, in april 2020.

Meer informatie