• Home
  • Beroepscompetentieprofiel

Beroepscompetentieprofiel

In het Beroepscompetentieprofiel Doktersassistent (BCP) (2019) staat een overzicht van competenties die doktersassistenten nodig hebben om hun beroep uit te oefenen.

Welke kennis en vaardigheden heeft een doktersassistent in huis? En dient zij te onderhouden? De centrale positie die de doktersassistent inneemt in alle werkvelden stelt eisen aan haar competentie-ontwikkeling. Het BCP biedt een handreiking aan doktersassistenten zelf, werkgevers en onderwijs.

Het doel van een BCP:

  • het BCP geeft aan wat patiënten/cliënten, collega’s en andere beroepsbeoefenaren van een doktersassistent mogen verwachten
  • zorgorganisaties kunnen het BCP gebruiken bij hun kwaliteitsbeleid, bijvoorbeeld voor het delegeren van medisch-technische handelingen
  • het BCP helpt bij het maken van keuzes over bij- en nascholing
  • het BCP is de basis voor het kwalificatiedossier doktersassistent. Dat gebruiken opleidingen voor de ontwikkeling van het opleidingscurriculum

Gezamenlijk

De NVDA heeft het BCP ontwikkeld in samenwerking met vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers. Het is gelegitimeerd door vakbonden, brancheorganisaties en werkgeverspartijen.

Het BCP gaat in op de vier kerntaken van doktersassistenten in alle werkvelden verwijst naar de werkvelden waarin doktersassistenten werkzaam zijn en beschrijft hun belangrijkste werkzaamheden (triage, informeren en adviseren, medisch-technische handelingen, bijdragen aan organisatie van de praktijk of afdeling.

Zeven rollen

Aan de hand van het CanMEDS-model (Canadian Medical Education Directives for Specialists) zijn zeven competentiegebieden met bijbehorende competenties van de doktersassistent omschreven: vakinhoudelijk handelen, communiceren, samenwerken, organiseren, maatschappelijk handelen, leren en ontwikkelen, professioneel handelen.

Bestellen

Beroepscompetentieprofiel online lezen

Het Beroepscompetentieprofiel Doktersassistent (BCP) is in 2019 vernieuwd.

Ga met de muis naar het tekentje waar Full screen verschijnt. Klik hierop om het BCP op een volledig scherm te krijgen.

Zie ook

 

Contact

Kantoor NVDSNVDA
Amalialaan 41 C
3743 KE Baarn

(085) 482 44 00
secretariaat@nvda.nl

#doktersassistent

Neem contact met ons op

Privacyverklaring NVDA

Samenwerkingspartners

Bevolkingsonderzoeken en screeningenStichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg