• Home
 • Beroepscompetenties

Beroepscompetenties

In het Beroepscompetentieprofiel Doktersassistent (BCP) vind je een overzicht van competenties die doktersassistenten nodig hebben om hun beroep uit te oefenen. Binnenkort is een nieuwe versie beschikbaar (2019). Leden kunnen deze online inzien (na inloggen) of bestellen (naar verwachting begin september).

Waarom een BCP?

 • het BCP geeft aan wat patiënten/cliënten, collega’s en andere beroepsbeoefenaren van een doktersassistent mogen verwachten
 • zorgorganisaties kunnen het BCP gebruiken bij hun kwaliteitsbeleid, bijvoorbeeld voor het delegeren van medisch-technische handelingen
 • het BCP helpt bij het maken van keuzes over bij- en nascholing
 • het BCP is de basis voor het kwalificatiedossier doktersassistent. Dat gebruiken opleidingen voor de ontwikkeling van het opleidingscurriculum

Gezamenlijk
Het BCP is in opdracht van de NVDA ontwikkeld en door vakbonden, brancheorganisaties en NVZ gelegitimeerd. Het verwijst naar de werkvelden waarin doktersassistenten werkzaam zijn en beschrijft hun belangrijkste werkzaamheden (triage, informeren en adviseren, assistenten bij/verrichten van medische handelingen, administratieve taken, plannen).

Zeven rollen Aan de hand van het CanMEDS-model (Canadian Medical Education Directives for Specialists) zijn zeven rollen met bijbehorende competenties van de doktersassistent omschreven. Dat zijn:

 • vakinhoudelijk handelen
 • organiseren
 • communiceren
 • samenwerken
 • professioneel handelen
 • leren en ontwikkelen
 • maatschappelijk handelen

 

Contact

NVDA
Othellodreef 91- 95
3561 GT Utrecht
Routebeschrijving

tel. 030 - 2631040
Neem contact met ons op