• Home
  • Erkenning beroep doktersassistent

Erkenning beroep doktersassistent

Minister Bruins van VWS wijst onze aanvraag tot titelbescherming van de doktersassistent onder artikel 34 in de Wet BIG af. Zo laat de minister in april 2018 weten in een brief. Dat is een enorme teleurstelling. Voor jullie en voor ons. 

De NVDA spande zich de afgelopen jaren in voor titelbescherming, met brede steun van LHV, Ineen, NHG, AJN en GGD GHOR. Voorzitter Kees Gillis: “Deze slag hebben we verloren, maar dat betekent niet dat we ons er bij neerleggen. De strijd gaat samen met jullie door.”

In Nederland mag iedereen zich doktersassistent noemen. Hiervoor is geen diploma nodig. Een onwenselijke situatie die vraagt om een opleiding en titelbescherming. De huidige zorg vereist een deskundige professional die aantoonbaar haar vak verstaat.  

Wat vinden we?

Maar liefst tweederde van de huisartsen vindt dat de titel doktersassistent een beschermde titel moet zijn (ZonMw, 2013) . Uit een NVDA-enquête uit oktober 2015 kwam als conclusie dat titelbescherming van de doktersassistent noodzakelijk is (huisartsen 70% en doktersassistenten 93%). Aan de enquête deden bijna 1500 doktersassistenten in ziekenhuizen en huisartsenpraktijken en 160 huisartsen mee. De titelbescherming past bij de huidige zwaarte van het beroep en de verantwoordelijkheden en taken die de doktersassistent in de praktijk uitvoert.

Bescherming patiënten

De Wet BIG vervult een belangrijke rol in het bevorderen en bewaken van de beroepsuitoefening en het beschermen van patiënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door beroepsbeoefenaren. Titelbescherming van het beroep is dus goed voor de patiëntveiligheid.

De NVDA pleit voor het regelen van het beroep doktersassistent op grond van artikel 34 van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). Opname in artikel 34 leidt tot bescherming van de titel van doktersassistent. Alleen mensen met een diploma mogen zich dan doktersassistent noemen. De Wet BIG is een patiëntenwet. De minister wil dat patiënten beter beschermd worden tegen ondeskundig handelen. Minister Schippers heeft aangegeven ons verzoek tot opname in artikel 34 te willen beoordelen.

Complexer

Het regelen van het beroep is nodig, omdat doktersassistenten met steeds minder mensen steeds meer en complexer werk moeten doen. Dat heeft te maken met diverse factoren, waaronder de vergrijzing, afname van het aantal jongeren, technologische en wetenschappelijke ontwikkelingen, verschuiving van de tweede naar de eerstelijnszorg en budgettaire beperkingen. Het bevorderen van de deskundigheid van de doktersassistent en beroepsontwikkeling zijn daarom speerpunten van het NVDA-beleid.

Zie ook 

 

Contact

NVDA
Othellodreef 91- 95
3561 GT Utrecht
Routebeschrijving

tel. 030 - 2631040
Neem contact met ons op