Geneeskundige verklaring alleen door onafhankelijke arts - NVDA

Geneeskundige verklaring alleen door onafhankelijke arts

Vanaf 1 december geldt in Nederland in publieke binnenruimtes een mondkapjesplicht. Sommige mensen hoeven echter vanaf 1 december geen mondkapje te dragen op plekken waar dat verplicht is. Een behandelend arts mag geen geneeskundige verklaring afgeven over eigen patiënten.

Als doktersassistenten een vraag krijgen om namens de huisarts een verklaring af geven hierin (voor zover dit niet al gebeurt) de lijn van KNMG en LHV te volgen: Een onafhankelijk arts mag wel een verklaring afgeven de eigen huisarts niet.

De informatie van de overheid op het punt van de mondkapjes is niet in lijn met de beleidslijn van de KNMG en LHV als het gaat om het verkrijgen en tonen van een verklaring van een (huis)arts.

De overheid geeft aan: ‘Of u onder de uitzondering valt, hangt af van uw persoonlijke situatie. Dat betekent dat u zelf moet aantonen waarom u in aanmerking komt voor uitzondering van de mondkapjesplicht. Medewerkers van politie, boa’s maar ook personeel van een winkel of van een OV-bedrijf kunnen u vragen om dat aannemelijk te maken. U kunt het op verschillende manieren aantonen. Voorbeelden zijn: een briefje van een (huis)arts, behandelaar of instelling.’ (Rijksoverheid.nl)

Onafhankelijke arts

Volgens de richtlijn van Artsenorganisatie KNMG mag alleen een onafhankelijke arts een geneeskundige verklaring afgeven. Deze arts kan een onafhankelijke beoordeling maken van de situatie. In veel gevallen is het verstandig de patiënt te verwijzen naar een arts die de criteria kent voor het toewijzen van de desbetreffende voorziening. Als dat nodig is, kan die arts, met de toestemming van de patiënt, extra informatie bij jou opvragen bij en/of andere behandelend artsen.

LHV en KNMG

De LHV en KNMG hebben op goede gronden een andere beleidslijn.

De LHV stelt: ‘De aangekondigde verplichting (per 1 december a.s.) tot het dragen van een mondkapje(externe link) geldt niet voor mensen die vanwege een beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen. Politie en boa’s kunnen mensen vragen zelf aannemelijk te maken dat deze uitzondering voor hen geldt. Mogelijk krijgt u als huisarts vragen van patiënten om een verklaring dat zij geen mondkapje kunnen dragen. Het is niet de bedoeling dat dit gebeurt, dit is geen taak voor de huisarts.’

Dat heeft alles met de positie van de huisarts te maken die op de site van de KNMG helder wordt weergegeven: ‘Als behandelend arts moet je je kunnen concentreren op de behandeling. Een goede vertrouwensrelatie met de patiënt is daarvoor belangrijk. Die vertrouwensrelatie kan onder druk komen te staan wanneer je een voor de patiënt ongunstig oordeel geeft (bijvoorbeeld geen uitzondering voor het niet dragen van een mondkapje zien) en er een belangenconflict ontstaat.’

Zie ook