Apart coronaspreekuur helpt huisarts bij volgende coronagolf - NVDA

Apart coronaspreekuur helpt huisarts bij volgende coronagolf

Uit een inventarisatie van Nivel, dat onderzoek doet naar de gezondheidszorg, blijkt dat veel huisartsenpraktijken bij een volgende coronagolf aparte spreekuren willen houden. Daarnaast hebben huisartsen aangegeven behoefte te hebben aan actueel inzicht in de capaciteit van zowel ziekenhuizen, ELV (eerstelijnsverblijf)- plekken en thuiszorg bij een eventuele nieuwe golf.

Nivel onderzocht in opdracht van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wat de belangrijkste lessen huisartsenpraktijken hebben geleerd van de eerste coronapiek. Bij een vragenronde die in juni onder 154 huisartspraktijken is gehouden, noemde ruim 80 procent van de huisartsen dat ze met hun praktijken weer (of meer) willen samenwerken met zorgverleners in hun regio, om de stromen covid- en non-covidpatiënten van elkaar te scheiden.

Ondersteuning

Voorafgaand aan deze peiling vroeg Nivel via een enquête aan huisartspraktijken welke ondersteuning ze wensen bij de patiëntenzorg, bij de praktijkvoering en bij zorg voor eigen personeel als zich weer een besmettingspiek voordoet. Daar hebben 1443 praktijken aan meegedaan. De huisartsen zeiden over de patiëntenzorg dat ze ten tijde van de coronapiek veel tijd en moeite hadden moeten steken in het vinden van een plek voor mensen die naar het ziekenhuis moesten. Dat gold ook voor verwijsmogelijkheden naar paramedici, thuiszorg en verzorgingshuizen.

Daarnaast bleek het voor huisartsen moeilijk om aan patiënten niet-coronapatiënten de juiste zorg te verlenen. Zo kampten ze met onduidelijkheid over welke zorg ze in hun eigen praktijk konden bieden, met beperkte praktijkruimte, tekort aan beschermingsmiddelen en beperkte verwijsmogelijkheden. Verder maakten huisartsen zich zorgen over patiënten die niet meer naar de praktijk kwamen, zoals ouderen en chronisch zieken.

Praktijkvoering

Wat betreft hun praktijkvoering wensen huisartsen vooral steun bij het op peil houden van hun voorraad persoonlijke beschermingsmiddelen. Maar ook financiële steun werd veel genoemd, aangezien praktijken extra kosten maakten en er minder verrichtingen werden gedaan.

Personeel

Als het om de zorg voor eigen personeel gaat, willen praktijken vooral ondersteuning zodat huisartsen en hun medewerkers het werk kunnen combineren met zorgtaken thuis. Ook de angst dat zij zelf of hun medewerkers besmet raken, is iets waar huisartsen bij een volgende golf niet alleen mee willen worstelen.