ALV2020: Kennisdeling, 25 jaar directeur, het beroep over 10 jaar - NVDA

ALV2020: Kennisdeling, 25 jaar directeur, het beroep over 10 jaar

Zaterdag 10 oktober vond de Algemene LedenVergadering (ALV) plaats. De ALV is de jaarlijkse bijeenkomst van de NVDA waarbij het bestuur de leden ontmoet. Als NVDA-lid is het de gelegenheid om je uit te spreken over het beleid van de beroepsvereniging.

Door Covid19 was dit een ALV die later in het jaar plaatsvond dan gebruikelijk. Er golden voor deze bijeenkomst strikte regels om te voldoen aan de corona-maatregelen.

Ledenraad

Na de opening door voorzitter Kees Gillis en het vaststellen van het verslag van de ALV van april 2019, was het woord aan Monique van Dongen, die namens de Ledenraad uitgebreid verslag deed van het werk van dit ledenparlement.

De Ledenraad heeft het bestuur décharge verleend voor het gevoerde financiële beleid. Op deze ALV stonden ook een tweetal benoemingen voor de Ledenraad op de agenda. Monique Pijnappel en Christa Rietbergen-Verheij werden door de ALV in de Ledenraad benoemd.

Kees Gillis werd door de vergadering herbenoemd als voorzitter. Op gepaste wijze werd ook afscheid genomen van Corrie Huppelschoten en Renée Amons die 3 termijnen in de Ledenraad er op hebben zitten.

Verslag activiteiten 2019

In een interactief interview met de zaal heeft het bestuur aan het einde van het ochtendgedeelte verslag gedaan van haar activiteiten in 2019. Denk hierbij aan thema’s als patiëntveiligheid, cao, Wet BIG, duurzame inzetbaarheid, stages en vrijwilligers.

25 jaar!

Directeur Jellie Klaver werd tijdens de ALV in het zonnetje gezet voor haar grote inzet voor de NVDA en het feit dat zij per 1 november aanstaande 25 jaar directeur is. Een moment dat het bestuur en medewerkers van het bureau niet zomaar voorbij wilden laten gaan!

Workshop

Net als vorig jaar zorgde de NVDA na de lunchpauze voor een leerzame afwisseling met de workshop “Bestaat de doktersassistent nog over 10 jaar”. Huisarts en columnist Joost Zaat verzorgde deze workshop. Aan de hand van stellingen en vragen aan de zaal zorgde hij voor een levendige discussie, die ons veel informatie heeft opgeleverd hoe doktersassistenten tegen hun rol over 10 jaar aankijken.

Tot slot

Het was een inspirerende bijeenkomst waar vanuit de aanwezigen veel met ons is gedeeld. Praktische ideeën en suggesties die de NVDA zeker gaat overnemen. Voorzitter Kees Gillis sloot de vergadering af door zijn dank uit te spreken aan het bestuur, bureau en vrijwilligers voor hun inzet in het afgelopen jaar voor de NVDA.

Foto’s

[besloten]

[/besloten]

Zie ook