Zondagsdiensten in ziekenhuizen - NVDA

Zondagsdiensten in ziekenhuizen

Na de zomervakantie willen werknemerspartijen CAO-acties organiseren in ziekenhuizen. Volgens de LAD zijn in ruim twintig ziekenhuizen comités gevormd om CAO-acties voor te bereiden.

Vanaf september willen ziekenhuismedewerkers in heel Nederland als actie zondagsdiensten draaien. Doel is dat werknemers en bonden hiermee de druk opvoeren op de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de ziekenhuisbesturen.

Eindbod

Werknemersorganisaties FNV, CNV, LAD/FBZ en NU’91 hebben de afgelopen maanden met de NVZ onderhandeld over een nieuwe Cao Ziekenhuizen. De NVZ kwam volgens de werknemerspartijen met een onacceptabel eindbod dat ver onder vergelijkbare cao’s in de zorg ligt.

Begin juli hebben drie ziekenhuizen in Alkmaar, Assen en Eindhoven door middel van zondagsdiensten geprotesteerd tegen het eindbod van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) aan vakbonden voor een nieuwe ziekenhuis-cao.

 

Zie ook