Wachten op de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) cao huisartsenzorg - NVDA

Wachten op de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) cao huisartsenzorg

De NVDA krijgt de laatste tijd regelmatig de vraag of de tekst van de nieuwe cao huisartsenzorg al beschikbaar is. Dat is niet het geval, omdat de complete tekst van de nieuwe cao huisartsenzorg bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ligt.

Het ministerie moet een besluit tot algemeen verbindendverklaring van de bepalingen in de collectieve arbeidsovereenkomst nemen voordat tot publicatie kan worden overgegaan. Daar is het wachten op en tot die tijd kan de NVDA niets ondernemen, hoe graag wij dat ook willen.

Zodra de AVV er is, informeren wij jullie hierover via de nieuwsbrief, de site en Facebook.

Een werkgever die niet is aangesloten bij een van de cao-partijen (LHV en Ineen) kan besluiten de loonsverhoging nog niet te betalen, omdat de nieuwe cao geen AVV kent. Weet dat het overgrote deel van de werkgevers is aangesloten bij LHV of Ineen en nu al gebonden is aan de gemaakte afspraken in het principeakkoord dat in april 2019 gesloten is. Een werkgever die niet gebonden is, kan de loonsverhoging uitstellen totdat de AVV er is.

 

Zie ook