Tekort aan medewerkers grootste uitdagingen voor de zorg - NVDA

Tekort aan medewerkers grootste uitdagingen voor de zorg

Ook Zorgverzekeraars Nederland roert zich in de discussie over het groeiend tekort aan medewerkers in de gezondheidszorg. De NVDA vraagt hier al lange tijd aandacht voor en doet concrete voorstellen om het tekort aan te pakken.

Want ook bij doktersassistenten is er een tekort. Op de NVDA-facebookpagina uiten doktersassistenten regelmatig hun zorgen over het tekort aan collega’s en daardoor de toename van de werkdruk.

Zorgplicht in de knel

Ander probleem dat door het tekort aan doktersassistenten en ook huisartsen opdoemt, is dat de zorgplicht in de knel komt. Mensen kunnen soms geen huisarts vinden, omdat er door het tekort een patiëntenstop is! Dus ja, de arbeidsmarkt is de komende jaren een van de grootste uitdagingen voor de zorg.

Want nu zitten we inderdaad in een vicieuze cirkel. Ook daar hebben we als NVDA vaak aandacht voor gevraagd. Door het tekort loopt de werkdruk op, waardoor mensen de zorg verlaten, waardoor de werkdruk verder oploopt…

Oplossingen

De oplossingen waar de NVDA aan denkt, sluiten ook aan op wat Zorgverzekeraars Nederland aandraagt. Maar voor de NVDA moeten we ook aan andere maatregelen denken.

Concreet:

1. Meer stageplaatsen

Echt resultaat boeken met het aanbod van meer stageplaatsen. Meer waardering en erkenning voor het beroep doktersassistent. Geef de doktersassistenten meer verantwoordelijkheden en meer ruimte. Voor iedereen die het betreft. Zeg het niet alleen, maar laat het ook in gedrag zien.

2. Norm voor ondersteunend personeel

Er moet een betere norm voor ondersteunend personeel komen, zodat er meer doktersassistenten aangenomen kunnen worden. Dat verlicht de werkdruk en maakt het werk leuker. Dat komt ten goede aan het imago van het beroep en dan kiezen meer mensen voor dit beroep.

3. Innovatie

E-health is in onze ogen niet de ultieme oplossing, maar kan wel helpen om het werk en de druk te verlichten en tot slot moeten we durven innoveren.

Verder

Werk aan cultuurverandering, durf regels en bureaucratie af te schaffen, zodat we die tijd aan patiënten kunnen besteden. En dat is iets dat doktersassistenten het liefste doen!

 

Meer informatie

Zie ook