Steeds meer sluitingen huisartsenposten? - NVDA

Steeds meer sluitingen huisartsenposten?

In het Algemeen Dagblad staat een artikel over de sluiting van de huisartsenpost in Houten. Wethouder Jana Smith spreekt in het Algemeen Dagblad over ‘een donderslag bij heldere hemel’ en dat dit ‘onacceptabel’ is. De NVDA vraagt zich af of de sluiting van deze huisartsenpost niet het begin is van meer sluitingen.

De huisartsenzorg staat immers onder druk. Door de stelselwijzigingen hebben de dokter en de doktersassistenten veel extra werk op hun bord gekregen, waardoor de werkdruk is opgelopen. Steeds vaker krijgt de NVDA signalen dat het systeem piept en kraakt.

NVDA-voorzitter Kees Gillis: ‘Huisartsenposten zijn ‘s nachts gesloten omdat er niet voldoende personeel is, zoals in Houten. Triagisten moeten extra diensten draaien en er is een toevlucht tot het aantrekken van medisch studenten. Friesland, Drenthe en Zeeland kampen al met een tekort aan huisartsen, die diensten en praktijken willen overnemen. Als we als sector nu niets doen, ontstaan deze problemen binnen een aantal jaren in nagenoeg alle regio’s. De onderzoeksinstituten Nivel en Prismant voorspellen dit in een rapport dat recent is verschenen en waarbij de NVDA ook betrokken is geweest. Er is op termijn een groot tekort aan huisartsen en doktersassistenten! Grote kans dat een aantal huisartsenposten dan niet meer bemenst kan worden en dus moeten sluiten.’

Alle hens aan dek

Gillis: ‘Het is dus voor het vinden van extra doktersassistenten, triagisten en dokters alle hens aan dek.’ De NVDA is samen met werkgevers en werknemers binnen de SSFH inmiddels druk bezig om de arbeidsmarktproblematiek nu aan te pakken. ‘Makkelijke oplossingen zijn er echter niet: er zijn meer stageplaatsen nodig en het moet aantrekkelijk blijven om in de huisartsenzorg te werken. Dat betekent dat we wat aan de werkdruk moeten doen, waar we al jaren aandacht voor vragen, en ook moeten nadenken over nieuwe rollen, zoals de praktijkmanager en de verpleegkundig specialist.’

‘Met factsheets over hoe tekorten zich ontwikkelen geven we kennis en inzicht. De NVDA probeert bovendien de NZA te overtuigen de ondersteuningsnorm te verbeteren, zodat er meer doktersassistenten in de praktijken kunnen werken. Daarnaast is van belang dat de gezondheid van deze doktersassistenten goed blijft, door programma’s van duurzame inzetbaarheid, zoals fit naar het werk. Ook is de NVDA voorstander van nieuwe praktijkvormen, waar er meer tijd en aandacht is voor de patiënt, zoals huisartsenpraktijk Afferden waar zij positieve gezondheid als uitgangspunt hebben. Tot slot dienen we het imago en het beroep doktersassistenten en triagisten te verbeteren en aantrekkelijker te maken. We moeten de problemen nu direct en gezamenlijk aanpakken. De tijd van praten en nadenken is echt voorbij!’

 

Lees meer