Rapport Tuberculose in Nederland (TIN) 2018 - NVDA

Rapport Tuberculose in Nederland (TIN) 2018

Het surveillance rapport ‘Tuberculose in Nederland (TIN) 2018’ beschrijft de epidemiologische situatie rond tuberculose in Nederland.

Het biedt ook een nadere analyse van de kerncijfers over 2018 die al in maart 2019 zijn gepubliceerd op de website van RIVM.

‘Het aantal tbc-patiënten in Nederland daalt de laatste tien jaar geleidelijk. In 2018 was er een kleine toename doordat er meer tbc bij minderjarige asielzoekers uit Eritrea voorkwam. In 2018 zijn er 806 patiënten gerapporteerd, ten opzichte van 783 in 2017.

Tuberculose komt vaker voor bij personen die niet in Nederland zijn geboren; in 2018 waren dat meer dan driekwart van de zieken. Net als in de voorgaande jaren kwam de grootste groep patiënten uit Eritrea (133), gevolgd door Marokko (66) en India (46). In Afrika en Azië komt deze ziekte veel voor.’

De conclusies en aanbevelingen van het rapport gaan ter bespreking naar de Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding (CPT).

Het rapport en de aanbevelingsbrief