Miljoenennota 2020: de verwachtingen - NVDA

Miljoenennota 2020: de verwachtingen

Wat ziet de NVDA als de belangrijkste aankondigingen uit de troonrede voor doktersassistenten?

Volgens NVDA-voorzitter Kees Gillis is het een feit dat de regering meer in de zorg investeert. Hoe dat concreet voor de doktersassistent gaat uitpakken, is nu moeilijk te zeggen: ‘In de Miljoenennota staat dat de zorg “organiseerbaar en betaalbaar moet blijven”. Dat onderschrijven we, maar we maken ons nog steeds grote zorgen over het tekort aan medewerkers in de zorg. Daardoor loopt de beschikbaarheid van goede zorg nu al gevaar’.

‘Het systeem piept en kraakt aan alle kanten. De werkdruk blijft torenhoog, net als de uitstroom in vrijwel alle sectoren van de zorg. Economische groei en extra geld voor de zorg moeten ook terecht komen bij werknemers en bij maatregelen om problemen op de werkvloer op te lossen’.

‘De uitgaven aan zorg stijgen. Die blijven net als de zorgvraag toenemen’, verwacht Gillis. ‘Terwijl de arbeidsmarkt steeds krapper wordt. De NVDA is benieuwd wat de regering gaat doen en wat dat betekent voor doktersassistenten. Men kan de kosten niet ongebreideld laten groeien. Gaat de regering meer inzetten op meer e-health en aan de samenvoeging van zorgvormen in de keten? We moeten dat goed blijven monitoren.’

Tekorten in de troonrede

De troonrede bevat een korte passage over de zorg. Zo stelt de troonrede dat er grote vragen zijn voor de lange termijn in de zorgsector. Doordat we langer leven, stijgt ook het aantal chronische aandoeningen en is er steeds meer zorg nodig. Terwijl er grenzen zijn aan de beschikbaarheid van mensen en middelen. De regering wil met gerichte maatregelen meer mensen laten kiezen en behouden voor een carrière in de zorg.

‘Maar’, zegt Gillis, ‘we hebben nu al een tekort aan doktersassistenten. Om dat op te lossen moeten we aan de gang met de werkdruk en de erkenning van het beroep. Inhoudelijk moeten we ervoor zorgen dat meer taken worden gedelegeerd aan doktersassistent; inhoudelijk aantrekkelijk werk zorgt voor meer instroom, maar ook voor behoud.’

Het uit Maastricht afkomstige PvdA-Tweede Kamerlid Lilianne Ploumen stelt dat het kabinet geld over heeft, maar de mensen tekort doet. Zo komt er geen extra geld voor de aanpak van het lerarentekort, dat ook in Limburg een groot probleem is. “En ook aan het grote tekort – zeker in Limburg – aan doktersassistenten en kraamverzorgenden wordt niks gedaan. Terwijl daar juist meer salaris en erkenning voor nodig is”, aldus Ploumen. (Bron: www.1Limburg.nl)

Gillis ziet ook aandacht voor duurzame inzetbaarheid: ‘De regering wil de AOW-leeftijd minder snel laten stijgen en ervoor zorgen dat mensen gezond en werkend hun pensioen halen. Met dat laatste zijn we het eens. Alle maatregelen die daar aan bijdragen, juichen we alleen maar toe’!

Goede en toegankelijke zorg voor iedereen?

Met het sportakkoord en het preventieakkoord wil de regering de toekomstige zorgvraag beïnvloeden. Volgens de regering zijn de vragen voor de lange termijn: hoe houden we de zorg goed en toegankelijk voor iedereen? Hoe zorgen we straks voor genoeg liefdevolle handen aan het bed en in de thuiszorg – de onmisbare mensen die dag en nacht beschikbaar zijn? En hoe passen we technische zorginnovaties op brede schaal toe? Voor de zomer van 2020 schetst de regering daarom de contouren voor de toekomstige organisatie van de zorg.

De veranderingen

De zorguitgaven stijgen van 79,7 miljard naar 82,2 miljard. Een stijging met 2,5 miljard. De nominale zorgpremie stijgt volgend jaar van € 1.384 naar € 1.421. Het eigen risico blijft € 385. 50% van alle zorguitgaven wordt gespendeerd aan zorg voor ouderen (65+)

Omdat de zorgpremie in 2020 omhoog gaat, stijgt de zorgtoeslag mee, maar alleen voor de laagste inkomensgroepen.

  • Alleenstaanden: + € 67
  • Meerpersoonshuishoudens: + € 95

De basisverzekering gaat per 2020 meer vergoeden dan nu het geval is. Het basispakket wordt onder andere uitgebreid met nieuwe medicatie tegen kanker en eerstelijnszorg door specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten wordt vergoed. De minister van Medische zorg gaat in 2020 en de verdere toekomst vaker onderhandelen over de prijs van geneesmiddelen. Medicijnen die te duur zijn en te weinig doeltreffend, worden niet opgenomen in het basispakket. Uit de miljoenennota blijkt dat voor zorgprogramma’s stoppen-met-roken geen eigen risico meer geldt.

 

Zie ook