Knu jji dit geod lzeen? Cmomuniactie mte lagagelettredn - NVDA

Knu jji dit geod lzeen? Cmomuniactie mte lagagelettredn

Gleetterde mesnen hebbne ene betere gzeonhdied dna mesnen die meiote hebbne met lzeen en srchijevn. In deze scholing Communicatie met laaggeletterden krijg je praktische tips voor het herkennen van laaggeletterden.

Ook oefen je met medewerking van een acteur. De kennis en vaardigheden die je krijgt aangeboden, zijn bruikbaar in de zorgverlening aan zowel autochtone Nederlands als Nederlanders met een migratieachtergrond.

Veel handvatten gekregen, voldoende oefentijd

Scholing

  • 26 september
  • 13.00 – 19.00 uur
  • Geleen, Business Centre

Leerdoelen

  • Inzicht in de mogelijkheden van patiënten om informatie, adviezen en vragen te begrijpen
  • Communicatie laten aansluiten op de mogelijkheden van patiënten
  • De teach-back methode

Erg leerzaam, goede tips, leuke afwisseling

Laaggeletterd

In Nederland zijn ongeveer 1,3 miljoen mensen laaggeletterd. Laaggeletterden hebben moeite met het begrijpen en lezen van informatie, het opvolgen van aanwijzingen of het nakomen van afspraken. Dit kan gevolgen hebben voor het juiste medicijngebruik of de therapietrouw.

Deelnemers hebben deze training eerder gewaardeerd met een 8,4

Fijne prettige interactieve cursus

 

Meer informatie en aanmelden