Functie van praktijkmanager ook mogelijk voor doktersassistenten - NVDA

Functie van praktijkmanager ook mogelijk voor doktersassistenten

In de nieuwe indeling Functiewaardering Huisartsenzorg (FWHZ) is de functie van praktijkmanager ingedeeld op drie niveaus. Hierdoor is het voor doktersassistenten die op HBO-niveau functioneren, maar niet in het bezit zijn van een HBO-diploma, mogelijk praktijkmanager te worden. De NVDA heeft zich er hard voor gemaakt dat er doorgroeimogelijkheden blijven voor doktersassistenten.

De  NVDA is verheugd dat de nieuwe indeling tot stand kwam in samenwerking met cao partijen en de NVVPM en het Landelijk Netwerk Praktijkmanagers.

De functie Praktijkmanager is ingedeeld op 3 niveaus, te weten Praktijkmanager A (schaal 7), Praktijkmanager B (schaal 8) en Praktijkmanager C (schaal 9).

De indeling

  • De functie praktijkmanager A zien we terug binnen een huisartsenpraktijk. De focus ligt op het verrichten van operationele managementtaken binnen vastgestelde kaders en adviseren op operationeel gebied.
  • De functie praktijkmanager B onderscheidt zich van praktijkmanager A door het verrichten van werkzaamheden binnen een groter en/of breder werkterrein (grote praktijk of meerdere praktijken) en het adviseren op operationeel en tactisch gebied.
  • De functie praktijkmanager C onderscheidt zich van praktijkmanager B door het verrichten van werkzaamheden binnen een groot gebied (wijk of regio) en/of multidisciplinair samenwerkingsverband (gezondheidscentrum). De focus ligt tevens op het stimuleren van brede samenwerking tussen meerdere praktijken en andere disciplines in de eerste lijn en op het adviseren op tactisch en strategisch gebied.

Functiewaardering in de huisartsenzorg

Binnen de huisartsenzorg werken we sinds 2004 met de Functiewaardering Huisartsenzorg (FWHZ). Dit instrument bestaat uit een set van referentiefuncties en een referentiematrix. Jaarlijks buigen de bij de Cao Huisartsenzorg betrokken partijen zich over trends en ontwikkelingen in de huisartsenzorg en de consequenties hiervan voor het onderhoud van FWHZ.

Functiebeschrijving Praktijkmanager (PM)

De functiebeschrijvingen van de praktijkmanager (PM) zijn gebaseerd op twee referentiefuncties: de praktijkmanager B en C (pagina 31 en 33 in het Functiehandboek). De praktijkmanager A is te vinden door de functiebeschrijving van Praktijkmanager B als uitgangspunt te nemen en daar dan de afwijkingen van die beschrijving in de referentiematrix op pagina 51 bij betrekken. Daarin staat een eisenpakket dat iets lager is dan één van de referentiefuncties PM B. Op basis daarvan kan de beoordeling worden gemaakt of PM B of PM A aan de orde is. Het blijft natuurlijk wel maatwerk, waar u bij voorkeur samen met uw werkgever uit moet komen.

Lees meer