De laatste belangrijke CAO-loodjes - NVDA

De laatste belangrijke CAO-loodjes

De looptijd van de huidige CAO Huisartsenzorg verstrijkt op 1 maart 2019. De NVDA-onderhandelaars hadden de hoop dat we met de werkgevers voor 1 maart 2019 tot een principeakkoord konden komen. Dat is helaas niet gelukt.

De NVDA heeft in de afgelopen 3 maanden aan de Cao tafel gesprekken gevoerd over de nieuwe CAO Huisartsenzorg voor 2019. Over een aantal onderwerpen is inmiddels overeenstemming bereikt.

De gesprekken over de nieuwe CAO hebben dit jaar een wat ander verloop dan in andere jaren. Dit heeft ermee te maken dat alle partijen de wens hebben uitgesproken om eerst te kijken waar werkgevers en werknemers dezelfde mening over hebben. Bijvoorbeeld onderwerpen als met plezier aan het werk blijven en de aantrekkelijkheid van de arbeidsmarkt.

Daarnaast speelt dat werkgevers in de Gezondheidscentra hebben verzocht aan het CAO-overleg om de werknemers werkzaam in de ondersteunende functies in de huisartsenzorg vanuit de Gezondheidscentra onder de werking van de CAO Huisartsenzorg te brengen. Dit proces heeft de nodige aandacht gevraagd en de komende weken blijkt of dit doorgaat. Nu deze punten uitgewerkt zijn aan de cao tafel, blijven de wat ‘hardere’ punten zoals financiële beloning over. Er is dus wel allerlei voortgang in de onderhandeling, maar met name op het uiterst belangrijke punt van de loonruimte hebben partijen nog geen akkoord bereikt.

Op 28 maart spreken we opnieuw met werkgevers. We hopen eind volgende maand een principeakkoord te kunnen voorleggen. Het laatste woord over de loonsverhoging en het totale resultaat is dan aan jou.

 

Zie ook