Reactie NVDA op manifest overbelaste huisartsen en triagisten West-Friesland - NVDA

Reactie NVDA op manifest overbelaste huisartsen en triagisten West-Friesland

De praktijkhoudende huisartsen en triagisten in West-Friesland vinden de ANW diensten te zwaar. De overbelasting wordt mede veroorzaakt door het oneigenlijk gebruik van de huisartsenpost. In een manifest laten de huisartsen en triagisten weten te vrezen dat veel praktijkhoudende huisartsen uitvallen en triagisten vertrekken. Het voortbestaan van de huisartsenpost is in gevaar.

Zolang de dagpraktijk en ANW niet ontkoppeld zijn, zal dit probleem volledig bij de praktijkhoudende huisartsen komen te liggen en in deze situatie willen zij NIET belanden. De NVDA herkent de problemen die de huisartsen en triagisten noemen.

Noodklok
NVDA-voorzitter Kees Gillis: “We hebben in 2016 bij het ministerie van VWS een oproep gedaan om een publiekscampagne te starten . Dit om mensen te wijzen op het feit dat de huisartsenpost alleen voor spoedeisende huisartsenzorg is. Men is niet op dit verzoek ingegaan. Begin dit jaar heeft de NVDA eenzelfde verzoek neergelegd bij de commissie volksgezondheid van de Tweede Kamer. Triagisten luiden de noodklok al langere tijd over te hoge werkdruk en daardoor het onnodige vertrek van collega’s.”

Het gaat mis
In het manifest stellen zij een aantal eisen die – wat de huisartsen betreft – voor het einde van het jaar gerealiseerd moeten zijn. Zonder op alle eisen in te gaan, toont ook dit manifest aan dat het de hoogste tijd is dat er nu iets moet veranderen op de huisartsenposten. Gillis: “Het loopt aan alle kanten mis. Oplossingen worden alleen gerealiseerd als alle partijen, zoals dagpraktijken, SEH, GGZ en ouderenzorg bereid zijn over de eigen schaduw heen te springen en samen werkbare alternatieven te ontwikkelen. Dat is niet makkelijk, maar we dringen daar bij alle partijen op aan.”