Prinsjesdag: Zorgen over de zorg - NVDA

Prinsjesdag: Zorgen over de zorg

Prinsjesdag 2018 en de miljoenennota maken de NVDA bezorgd over de beschikbaarheid van goede zorg; het tekort aan medewerkers, de werkdruk, de stijging van zorgpremies en mogelijke zorgmijding van patiënten.

Volgens NVDA-voorzitter Kees Gillis is het hard nodig dat het kabinet € 350 miljoen uittrekt om meer mensen te bewegen een opleiding in de zorg te kiezen: ‘De NVDA maakt zich grote zorgen over het tekort aan medewerkers in de zorg. Daardoor loopt de beschikbaarheid van goede zorg nu al gevaar. De werkdruk blijft torenhoog, net als de uitstroom in sommige sectoren van de zorg.’

Volgens Gillis moeten we blijven werken aan beheerste kostengroei. ‘Dat neemt niet weg dat de NVDA blijft strijden voor goede arbeidsvoorwaarden en verlaging van de werkdruk voor doktersassistenten in alle werkvelden. Economische groei en extra geld voor de zorg moet ook terecht komen bij werknemers’.

Ook de geluiden over de stijging van de zorgpremies stemmen Gillis niet vrolijk. ‘Richting patiënten niet, omdat dit mogelijk leidt tot meer zorgmijding, maar ook tot hogere lasten voor werknemers’.

Troonrede

De troonrede bevat een kort stukje over de zorg. De regering geeft aan dat in het vorige begrotingsjaar al extra geld is vrijgemaakt voor zorg aan ouderen. Zodat ouderen kunnen vertrouwen op voldoende tijd, aandacht en goede zorg, thuis of in het verpleeghuis. Het extra bedrag voor de ouderenzorg loopt in deze kabinetsperiode op naar ongeveer € 3 miljard per jaar. Ook kinderen en kleinkinderen hebben in de toekomst recht op goede en voor iedereen toegankelijke zorg.

De groep ouderen wordt groter en de ontwikkeling van nieuwe medische technieken en medicijnen staat niet stil. In de collectieve uitgaven gaat nu van elke euro al meer dan 25 cent naar de zorg. Daarom zijn met de ziekenhuizen, huisartsen, wijkverpleegkundigen en de ggz nieuwe akkoorden gesloten over de kwaliteit en een beheerste kostengroei. Gillis: ‘Recent hebben we als NVDA al onze visie gegeven op het huisartsenakkoord en het ontbreken van de rol van doktersassistent daarin voor taakherschikking en beheersing van kosten’.

 

Zie ook