NVDA is er ook voor zzp-ers - NVDA

NVDA is er ook voor zzp-ers

Een aantal ZZP’ers is tegen collectieve belangenbehartiging of zoals zij het noemen ‘bemoeizucht’ door de vakbond FNV. Zij gaan zelf over zaken als minimum tarief, verzekeringen en pensioen, menen ze. Juist omdat ze zelfstandig zijn, zo vindt de groep uit West Friesland, hebben ze geen gesprekspartner in onderhandelingen nodig die collectief namens hen spreekt. De groep is een petitie gestart.

Wat vinden wij als beroepsvereniging hiervan?

Voorzitter Kees Gillis: “Het is niet aan ons om een mening te hebben over het beleid van vakbonden in deze. De NVDA is geen vakbond, maar een beroepsvereniging.

Wij hebben meerdere ZZP’ers in ons ledenbestand die zich bij ons hebben aangesloten om de belangen van de beroepsgroep doktersassistenten te behartigen. Dan moet je denken aan zaken als het beroepscompetentieprofiel, beroepscode, het kwaliteitsregister, juridische ondersteuning en verdere erkenning van het beroep. Voor doktersassistenten in loondienst voeren wij ook de cao onderhandelingen.

Zelfstandigen worden bij ons ook als zelfstandige behandeld. Voor veel zaken die spelen bij een ZZP’er zijn wij geen gesprekspartner, zoals pensioenvoorzieningen. Voor andere thema’s worden wij juist gevraagd gesprekspartner te zijn of helderheid te verschaffen. Zo heeft de NVDA zich op verzoek van onze ZZP leden bijvoorbeeld gebogen over de modelovereenkomst, de ins en outs van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en hoe het zit met het criterium zelfstandigheid. Op die manier kunnen wij naast werknemers, van toegevoegde waarde zijn voor ZZP’ers, zonder ons op te dringen en te pretenderen dat we voor alle zelfstandigen de gesprekspartner zijn.”