NVDA en NVvPO onderhandelen samen in Cao Gezondheidscentra - NVDA

NVDA en NVvPO onderhandelen samen in Cao Gezondheidscentra

De cao-onderhandelaar van de NVDA behartigt voortaan de belangen van de praktijkondersteuners aan de cao-onderhandelingstafel gezondheidscentra. Dit kwamen de NVDA en de NVvPO, de beroepsvereniging voor praktijkondersteuners, begin juli overeen in een convenant. In deze samenwerking zijn de belangen van alle praktijk ondersteunende specialisaties in de Cao  Gezondheidscentra optimaal gewaarborgd.

De NVvPO is cao-partij aan diverse onderhandelingstafels, maar maakt geen deel uit van de onderhandelingstafel cao Gezondheidscentra. De NVDA wel. De NVvPO ziet graag dat de belangen van alle praktijkondersteuners bij de Cao Gezondheidscentra op een professionele wijze worden behartigd.

Waarom?
De NVvPO is de belangenbehartiger van Praktijkondersteuners Huisartsenzorg. De NVDA is dit voor de doktersassistenten en triagisten via overleg aan de cao-tafel huisartsenzorg en in het bestuur van het SSFH (Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg). In deze hoedanigheid kennen beide verenigingen elkaar goed en ervaren elkaar als betrouwbare collega’s. Beiden hebben veel gemeenschappelijke raakvlakken, voeren geregeld overleg en zitten veelal op een lijn als het gaat om de vertegenwoordiging en de belangen van hun doelgroepen binnen de eerstelijnszorg en daarbuiten. Gedurende het op gang gekomen cao-traject voor de gezondheidscentra hebben beide partijen besloten dat de NVDA de belangen van de praktijkondersteuners en alle praktijk ondersteunende specialisaties zal behartigen.

Indien het in de toekomst komt tot een (gezamenlijke) eerstelijns-cao, dan zal de NVvPO uiteraard de eigen onderhandelingspositie weer innemen en zullen beide partijen als collega’s hun gezamenlijke verantwoordelijkheid nemen. De NVDA en de NVvPO hebben het volledige vertrouwen op een goede en open samenwerking met de overige cao-partijen.