Competentieprofiel praktijkverpleegkundige huisartsenzorg van kracht - NVDA

Competentieprofiel praktijkverpleegkundige huisartsenzorg van kracht

Op 28 juni 2018 is het nieuwe competentieprofiel praktijkverpleegkundige huisartsenzorg (PVH) vastgesteld. Het profiel is onder andere ontwikkeld door NVDA, NVvPO, V&VN, Samenwerkende Hogescholen, LHV, NHG en InEen (links op de foto NVDA-voorzitter Kees Gillis).

Veranderende zorgvraag
De PVH-functie is ontwikkeld met het oog op de veranderende zorgvraag. Door een groeiende groep patiënten met hoog complexe aandoeningen zoals kwetsbare thuiswonende ouderen en patiënten met meerdere chronische aandoeningen, neemt de zorgvraag toe. Bij deze patiënten is een integrale benadering en protocol overstijgend handelen noodzakelijk. Dit behoort tot de competenties van de generalistische PVH.

Aanvulling op POH
De geboden zorg door de PVH is daarbij een aanvulling op die van de POH. Het aandachtsterrein van de POH is de (veelal geprotocolleerde) zorg voor patiënten met complexe, chronische aandoeningen. Het competentieprofiel en eindtermen van de functie POH zijn eerder dit jaar geactualiseerd.

En doktersassistenten die willen doorgroeien naar deze functie?
Tot zover de duidelijkheid, want in dit stadium is er ook nog veel onduidelijk. De functieomschrijving en de waardering (inschaling in de cao) volgt nog. Ook is de vereiste scholing voor doktersassistenten die PVH willen worden, nog niet uitgekristalliseerd. Daarbij speelt de vooropleiding en werkervaring wat betreft de NVDA ook een rol. Maar hoe precies, wordt dus nog vastgesteld.

Instroomassessment

Kees Gillis

Kees Gillis, voorzitter van de NVDA is tevreden dat het competentieprofiel nu in ieder geval is vastgesteld. “Een doktersassistent die PVH wil worden, moet dat via een traject op maat kunnen doen. Wij zijn nog aan het pleiten voor een instroomassessment voor een doktersassistent die PVH wil worden. Als is vastgesteld wat het niveau van de doktersassistent is, kan ook bepaald worden of zij met bijvoorbeeld een aantal vrijstellingen aan de opleiding kan beginnen. Dat moet in ieder geval via een bachelor nursing en dan de opleiding tot PVH”. “

Jellie Klaver

Als NVDA hebben wij ingebracht om een associate degree te introduceren in plaats van een bachelor nursing”, aldus Jellie Klaver die als directeur van de NVDA ook bij deze ondertekening aanwezig was. “Na de associate degree kan de doktersassistent de opleiding tot PVH volgen” De NVDA blijft betrokken bij de verdere ontwikkeling van de functie van POH en PVH en werkt daarbij samen met de betrokken partijen.

POH of PVH?
De samenstelling van het team van de huisartsenvoorziening hangt af van keuze van de huisarts. De huisarts kiest zelf welke taken hij of zij wil overdragen aan ondersteunende medewerkers. Onder meer de samenstelling van de patiëntenpopulatie en de situatie op de lokale arbeidsmarkt spelen daarbij een rol.

Het rapport met daarin het competentieprofiel van de PVH is opgesteld door de Expertgroep ‘PVH en vervolg POH-transitie’. Lees het hele rapport en het competentieprofiel.