Bijeenkomst beëindiging cao Gezondheidscentra - NVDA

Bijeenkomst beëindiging cao Gezondheidscentra

Wat je moet weten over de toekomst van de cao Gezondheidscentra! Er zijn voorlichtingsbijeenkomsten op 27 november (Utrecht) en 4 december (Eindhoven), van 19.00 tot 20.30 uur. Geef je op vóór woensdag 21 november, via cao@nvda.nl en geef ook aan welke datum je de bijeenkomst bijwoont en wie je eventueel meeneemt.

Update 22/11: de bijeenkomst in Utrecht gaat niet door.

De NVDA heeft mede namens de NVvPO, samen met FNV en FBZ en werkgeversorganisatie InEen een nieuwe cao Gezondheidscentra/AHG gesloten. De looptijd is van 1 januari 2018 tot 1 maart 2019. Het betreft een beleidsarme cao. Dit houdt in dat uitsluitend afspraken zijn gemaakt over loon en looptijd. Daarnaast bevat het resultaat een afspraak over de toekomst van de cao Gezondheidscentra/AHG.

Werknemers mogen er niet op achteruit gaan!

Werkgevers zijn van mening dat de cao Gezondheidscentra/AHG niet bijdraagt aan de toekomstbestendigheid van gezondheidscentra met medewerkers in loondienst. De arbeidsvoorwaarden van sommige disciplines sluiten niet aan bij wat in deze beroepsgroepen buiten de gezondheidscentra gebruikelijk is. Dit geeft de gezondheidscentra een ongunstige positie in de eerstelijns, waardoor de doelen van multidisciplinaire samenwerking eerder benadeeld dan gestimuleerd worden. Er ontstaan problemen in de bedrijfsvoering, waardoor gezondheidscentra genoodzaakt zijn tot andere organisatorische oplossingen, aldus InEen.

Dit heeft InEen ertoe gebracht om de cao Gezondheidscentra/AHG per 1 maart 2019 te beëindigen. En de onder de cao vallende werknemers in de gezondheidscentra, wat hun arbeidsvoorwaarden betreft voor zover mogelijk onder te brengen bij aangrenzende cao’s. Er is afgesproken dat de werknemersorganisaties de komende maanden in klankbordgroepen betrokken zijn bij dit overleg, met oog voor betaalbare en toekomstbestendige arbeidsvoorwaarden binnen de gezondheidscentra.

Voorlichtingsbijeenkomsten

Het uitgangspunt is dat werknemers er in arbeidsvoorwaarden niet op achteruit gaan. Het resultaat van dat overleg zal begin 2019 aan je worden voorgelegd. De NVDA en de NVvPO willen de leden betrekken bij dit proces door twee afzonderlijke voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren op:

  • Dinsdag 27 november 2018 van 19 uur tot 20.30 uur bij de NVDA, Othellodreef 91-95 te Utrecht
  • Dinsdag 4 december 2018 van 19 uur tot 20.30 uur bij Strijp-Z, Tilburgseweg-West 100 te Eindhoven

Graag gaan wij met elkaar in gesprek en krijgen tevens input van je. Vanuit de NVDA/NVvPO gaan het bestuur, de cao onderhandelaar en de commissie arbeidsvoorwaarden in op jouw vragen en geven ze een toelichting op de ontwikkelingen. Ook niet-NVDA-leden doktersassistenten zijn van harte welkom. Neem gerust een collega mee!

Geef je op vóór woensdag 21 november, via cao@nvda.nl en geef ook aan welke datum je de bijeenkomst bijwoont en wie je eventueel meeneemt.

 

Zie ook