Aantal consulten huisartsposten daalt, maar werkdruk neemt niet af! - NVDA

Aantal consulten huisartsposten daalt, maar werkdruk neemt niet af!

Uit declaratiecijfers van databureau Vektis Intelligence blijkt dat het aantal consulten in elke provincie vorig jaar lager was dan in 2016. Dat betekent niet dat de werkdruk, naar onze mening, ook aan het dalen is. Berichten van triagisten die lid zijn van de NVDA over blijvend hoge werkdruk bevestigen dit beeld.

Recent schaarde de NVDA zich ook achter het manifest van artsen in West Friesland die te hoop lopen tegen de overbelasting buiten kantoortijden. Bovendien is de landelijke daling gering. Deze afname betekent dus zoals gezegd niet per se minder werkdruk, aldus voorzitter Kees Gillis. “Er komen naar verhouding meer telefoontjes met een hoge urgentie binnen. De werkdruk is ook hoog door het tekort aan triagisten.”

Door hervormingen in de zorg hebben huisartsen er een hoop complexe zorggevallen bijgekregen, mensen worden ouder én gaan later verhuizen naar het verpleeg- of verzorgingstehuis. Dat geeft huisartsen veel extra werk. Ook in de avond.

De NVDA heeft recent nog betoogd dat het de hoogste tijd is dat er nu iets moet veranderen op de huisartsenposten. Gillis: “Het loopt aan alle kanten mis. Oplossingen worden alleen gerealiseerd als alle partijen, zoals dagpraktijken, SEH, GGZ en ouderenzorg bereid zijn over de eigen schaduw heen te springen en samen werkbare alternatieven te ontwikkelen. Dat is niet makkelijk, maar we dringen daar bij alle partijen op aan.”