Aangepaste Meldcode Kindermishandeling - NVDA

Aangepaste Meldcode Kindermishandeling

Per 1 januari 2019 verbetert de Wet Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling. Er is een gratis animatie over het afwegingskader: een beschrijving wanneer een melding noodzakelijk is en hoe goede hulp eruit ziet. 

Ook doktersassistenten zijn dan verplicht om te werken met de aangepaste Meldcode en om de kennis en het gebruik ervan te bevorderen. Onderdeel van de procedure rond kindermishandeling is een afwegingskader. Augeo biedt kosteloos een animatie waarin je leert wat er voor jou is veranderd en hoe je daarmee om moet gaan.

Ben je lang geleden geschoold over de meldcode en wil je je kennis updaten? Dan kun je bij Augeo een e-learning ‘werken met een meldcode’ volgen. In deze e-learning leer je wat de signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld zijn en leer je te werken met een meldcode.

 

Meer informatie