Vergoeding van kosten voor begeleiden van stagiaires in de zorg - NVDA

Vergoeding van kosten voor begeleiden van stagiaires in de zorg

Biedt u studenten van zorgopleidingen een stageplaats aan? Mogelijk komt uw organisatie in aanmerking voor het Stagefonds Zorg van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS). Via een online portaal kunt u vanaf 18 augustus 2017 een subsidieaanvraag 2016-2017 indienen. Via een online portaal is het sneller en eenvoudiger om een aanvraag in te dienen. Kijk voor alle informatie op de website van Stagefonds Zorg.

Het Stagefonds Zorg

Het Stagefonds Zorg biedt stageaanbieders (achteraf) een bijdrage voor de kosten van de stagebegeleiding. Het Stagefonds Zorg beoogt dat zorginstellingen meer stageplaatsen aanbieden en dat de begeleiding van stagiaires verbetert, zodat een bijdrage wordt geleverd aan het oplossen van toekomstige knelpunten op de arbeidsmarkt van de zorg.

Dit jaar voor het eerste online uw aanvraag indienen

Vanaf dit jaar kunt u uw subsidieaanvraag online indienen in het nieuwe portaal. Dit maakt het indienen van uw aanvraag veel eenvoudiger en sneller. Meer weten over het online indienen van uw aanvraag? Bekijk het filmpje over het nieuwe portaal.

Deadline indienen aanvraag: 1 oktober 2017

Het indienen van een subsidieaanvraag voor het schooljaar 2016-2017 is mogelijk vanaf 18 augustus 2017. Alle aanvragen moeten uiterlijk op 1 oktober 2017 door de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) ontvangen zijn. Aanvragen die na 1 oktober 2017 binnenkomen worden afgewezen.

Meer informatie? Bekijk de nieuwe website

Voor alle relevante informatie over het Stagefonds Zorg, het online indienen van uw aanvraag en de veel gestelde vragen, kunt u terecht op de nieuwe website: www.dus-i.nl/stagefondszorg. Voor vragen over het subsidieproces kunt u contact opnemen met DUS-I (070) 340 55 66 keuze 1 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport of  per mail stagefonds@minvws.nl.

Bron: VGN