Uitdelen jodiumtabletten start najaar 2017 - NVDA

Uitdelen jodiumtabletten start najaar 2017

Het menselijk lichaam slaat jodium op in de schildklier. Als bijvoorbeeld na een kernongeval of een lozing radioactief jodium wordt opgeslagen in de schildklier, kan het op termijn zorgen voor schade hieraan. Denk bijvoorbeeld aan een verhoogd risico op schildklierkanker. Het preventief slikken van jodiumtabletten kan deze schade voorkomen.

1,4 miljoen
Vorig jaar is daarom besloten dat het uitdelen van jodiumtabletten dit najaar van start gaat onder doelgroepen die hier baat bij hebben. De doelgroepen worden ingedeeld naar leeftijd en het wonen in de nabijheid van een kerncentrale (tussen 0 en 100 km). In totaal gaat het om ongeveer 1,4 miljoen huishoudens die allemaal in dezelfde week de jodiumtabletten thuis ontvangen.

Het ministerie van vws verwacht dat ook doktersassistenten hier vragen over kunnen krijgen en heeft ons verzocht jullie te informeren. Download hier het factsheet 

Waar?
In de eerste ringen rondom de kerncentrales Borssele, Doel en Emsland zijn de jodiumtabletten grotendeels al gedistribueerd. In een aantal gemeenten in Zeeland en Midden-West-Brabant waar dat nog niet is gebeurd, krijgen mensen tot en met 40 jaar de jodiumtabletten per post thuisgestuurd.

In de tweede ringen rondom de kerncentrales Borssele, Doel, Tihange en Emsland en de onderzoeksreactor Delft krijgen alle gezinnen met kinderen tot 18 jaar jodiumtabletten thuisgestuurd. Rondom de onderzoeksreactor in Petten heeft al predistributie plaatsgevonden.

Jodiumprofylaxe is het preventief slikken van jodium(tabletten) om de opslag van radioactief jodium in  de schildklier zoveel mogelijk te voorkomen. Predistributie is het uitdelen van tabletten aan vooraf bepaalde doelgroepen zonder dat er een acute dreiging is van een kernongeval of lozing van radioactief jodium.

Voorgeschiedenis
De minister van Economische Zaken heeft op 2 juli 2014 aan de Tweede Kamer gemeld dat jodiumprofylaxe in grotere regio’s moet worden voorbereid. Om op het moment van een kernongeval dezelfde maatregelen te kunnen treffen als onze buurlanden (harmonisatie). Dit besluit is in lijn met uitgangspunten van het Internationaal Atoom en Energie Agentschap (IAEA).

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft op 8 maart 2016 aan de Tweede Kamer gemeld dat zij voor alle doelgroepen die er baat bij hebben jodiumtabletten beschikbaar stelt. Dit gebeurt door middel van predistributie en nooddistributie. De afgelopen maanden heeft VWS, in overleg met vertegenwoordigers en deskundigen van onder andere veiligheidsregio’s, GGD GHOR NL en andere ministeries, een plan van aanpak voor de predistributie van jodiumtabletten uitgewerkt. Nu hierover overeenstemming is bereikt, kan VWS zich met de verschillende partijen gaan richten op de daadwerkelijke distributie van jodiumtabletten.

Om het bereik van de predistributie zo groot mogelijk te maken, is het belangrijk dat de distributie niet in de vakantiemaanden plaatsvindt. Daarom kiest VWS ervoor om de predistributie in september 2017 uit te voeren.