Tweede onderhandelronde CAO Ziekenhuizen - NVDA

Tweede onderhandelronde CAO Ziekenhuizen

Op maandag 30 januari 2017 was de tweede onderhandelronde over een nieuwe Cao Ziekenhuizen voor de bijna 200.000 werknemers in de ziekenhuizen in ons land.

Er is met name gesproken over generatiebeleid (‘generatiepact’). Doel is dat oudere werknemers de mogelijkheid hebben om onder goede voorwaarden in deeltijd te werken zodat zij gezond de AOW-leeftijd kunnen halen. Dit is ook van belang in het kader van leeftijdsbewust personeelsbeleid en toekomstbestendige instellingen om goede kwalitatieve zorg te waarborgen.

Vergrijzen
Uit cijfers van PFZW blijkt namelijk dat de sector aan het vergrijzen is. Doordat de pensioenleeftijd stijgt neemt het aantal oudere werknemers toe. Zorgwekkend is dat juist veel werknemers rond de 30 jaar uit blijken te stromen. Een verantwoorde leeftijdsverdeling van werknemers binnen de ziekenhuizen is daarmee uit balans geraakt. Enerzijds moet het generatiepact ervoor zorgen dat ouderen gezond en met plezier langer kunnen doorwerken. Het creëert daarnaast ruimte voor jongere werknemers om in te stromen binnen de ziekenhuizen. Cao-partijen onderzoeken daarom nu de mogelijkheden hoe generatiepact in de ziekenhuizen vorm te geven. Tijdens het overleg is ook gesproken over ORT bij verlof.

De volgende onderhandelingen zijn op 2 maart a.s.

Bron. www.fbz.nl