Waar ligt de grens van onacceptabel gedrag? - NVDA

Waar ligt de grens van onacceptabel gedrag?

Een veeleisende patiënt. Een familielid van een patiënt dat jou uitscheldt. Bij je werk in de huisartsenpraktijk of –post lopen de emoties wel eens hoog op. Soms gaat een patiënt (of familie daarvan) echt over de grens. Waar ligt die grens eigenlijk?

‘Over de grens’ is een nieuwe toolkit voor medewerkers in de huisartsenzorg in het teken van veilig werken. Medewerkers hebben geregeld te maken met ongewenst gedrag van patiënten of familieleden van patiënten. De toolkit helpt teams te bepalen wanneer gedrag van patiënten acceptabel of onacceptabel is. Verder ondersteunt de toolkit het maken van afspraken over wat je doet wanneer iemand de grens overschrijdt. Het instrument hoort bij de gelijknamige campagne ‘Over de grens’ van de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) die duidelijk maakt dat grenzen stellen de veiligheid van medewerkers bevordert.

Paspoort
De toolkit ‘Over de grens’ is samen met de huisartsenzorg ontwikkeld. Hij bevat een animatiefilm om helder te krijgen welk gedrag je wel of niet accepteert. Daarnaast kan ieder teamlid met een persoonlijk paspoort zijn eigen grenzen bepalen. Met het teampaspoort doe je dat met je collega’s. Dan leg je ook samen afspraken over de grenzen vast, en over het handelen in onveilige situaties. Werkgevers kunnen verder een gratis workshop van twee uur aanvragen voor hun teams.

Campagne
De SSFH is in 2017 de campagne ‘Over de grens’ gestart als vervolg op een eerder project voor het veilig werken in de huisartsenzorg. Door dat project staan op www.ssfh.nl/veilig-werken diverse praktijkvoorbeelden, praktische handreikingen en voorbeelden voor onder andere de huisregels van een huisartsenpraktijk of huisartsenpost.

De NVDA academie biedt de cursus Veilig Werken aan in Utrecht