Fikse stijging zorgvraag tijdens avond-, nacht- en weekenduren - NVDA

Fikse stijging zorgvraag tijdens avond-, nacht- en weekenduren

Het aantal telefoontjes en consulten op de huisartsenpost neemt aanzienlijk toe. Ook krijgen de zorgvragen op de een meer dringend karakter. Het is duidelijk dat niet alleen de Spoed Eisende Hulpen met een grote aanloop van patiënten te maken hebben, maar ook de huisartsenposten. De jaarlijkse benchmark van huisartsenposten die hun branchevereniging InEen recentelijk publiceerde, laat een stijging zien van de zorgvraag tijdens avond-, nacht- en weekenduren.

De huisartsenposten in Nederland declareerden in 2016 2,4% meer verrichtingen dan in 2015. Dit zijn 124.000 verrichtingen meer die worden gedaan zonder uitbreiding van het budgettair kader. Vooral de consulten en telefonische contacten laten een stijging zien, respectievelijk 2,4 % en 3,7% ten opzichte van 2015. Het aantal visites daarentegen is afgenomen met 3,5%. Dit is een duidelijk signaal dat de triagist in geval van hoge urgentie veel vaker dan voorheen een direct beroep doet op de ambulancezorg. Er zijn regio’s waar het direct doorverwijzen naar ambulancezorg in een paar jaar tijd is toegenomen van 400 naar 1300 keer per jaar.

NVDA-voorzitter Kees Gillis: “Onze triagisten geven geregeld signalen af over de hoge werkdruk en het complexer en dringender worden van de zorgvragen. Vaak wijzen ze erop dat bij veel posten het personeelstekort bijdraagt aan de hoge werkdruk. Naast aanpassing van het systeem waar ook Ineen voor pleit, moeten we kijken naar hoe het beroep aantrekkelijk blijft. Onze Commissie Triagisten heeft samen met ons bij diverse samenwerkingspartners voorstellen gedaan.”

Urgentieverhoging
Naast deze algeheel stijgende zorgvraag blijkt dat ook de urgentie van de zorgvragen waarmee patiënten de huisartsenposten benaderen verder toeneemt. De urgentieverhoging zegt met name iets over de complexiteit van de zorgvraag. Meer urgente zorgvragen zijn vaak complexer en leiden tot langere consulten. Ook zijn ze moeilijker in te plannen omdat hogere urgenties altijd voor gaan op lagere urgenties. Dit verhoogt de ervaren werkdruk op de huisartsenpost en leidt ertoe dat patiënten met minder urgente klachten vaak langer moeten wachten.

De branchevereniging maakt zich ook zorgen over de signalen van huisartsenposten over gebrekkige doorstroom van patiënten en een tekort aan personeel. Anoeska Mosterdijk, directeur InEen: “Juist bij patiënten met complexere zorgvragen moet meer samengewerkt worden met andere partijen in de acute zorg. Denk aan de specialist ouderenzorg, de psycholoog en de thuiszorg. Maar de beschikbaarheid van die partijen staat door bezuinigingen en toestroom van patiënten juist ook onder druk. Samen met de Landelijke Huisartsen Vereniging en de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen is InEen daarom in gesprek met alle belangrijke samenwerkingspartners.

Spoedzorg
“Maar voor ons is wel duidelijk dat het hele systeem van acute zorg kraakt. Huisartsen luidden vorig jaar al massaal de noodklok, spoedeisende hulpen halen regelmatig het nieuws vanwege een patiëntenstop, het systeem is toe aan een revisie. Korte termijn maatregelen voor de huisartsenposten, waar de afgelopen tijd hard aan is gewerkt en waarvan een overzicht is te vinden in de gereedschapskist met pilots van InEen, LHV en VPH, zijn hard nodig, maar volstaan niet meer alleen. Het wordt echt tijd het systeem daadwerkelijk structureel te herzien”, aldus Mosterdijk.

Bron: InEen