Reactie op Plus Magazine: Een doktersassistent onthoudt de patiënt geen zorg! - NVDA

Reactie op Plus Magazine: Een doktersassistent onthoudt de patiënt geen zorg!

Wij zijn hevig verontwaardigd over het beeld dat in het artikel in het aprilnummer van Plus Magazine geschetst is. Uit het artikel blijkt dat 45% van de 50-plussers de doktersassistent te kritisch vindt en 75% vindt dat de doktersassistent de klacht niet altijd goed inschat aan de telefoon. Dit doet geen recht aan de inzet en intenties van de doktersassistent.

Plus Magazine heeft naar aanleiding van onze reactie en reacties van doktersassistenten uit het hele land besloten om maandag een artikel hierover te plaatsen op hun website www.plusonline.nl

Reactie naar het tijdschrift:

Triage maakt een vast onderdeel uit van de opleiding. Een assistent wil de patiënt geen zorg onthouden. Zij/hij doet triage om te bepalen wat de aard en de urgentie van de klachten is en wat de beste vervolgstappen zijn. Hoe meer u vertelt, des te beter/adequater kan de assistent de vervolgactie bepalen.

Het artikel wekt de indruk dat doktersassistenten in huisartsenpraktijken niet kundig genoeg zijn om triage te verrichten. Het onderzoek dat wordt aangehaald in het artikel is gebaseerd op de beoordeling van schriftelijke casussen. Het risico op fouten is minder als de doktersassistent de patiënt spreekt aan de telefoon. Dan spelen essentiële factoren mee als de emoties en ongerustheid van de patiënt, het niet-pluisgevoel bij de doktersassistent en de mogelijkheid om door te vragen.

Tips voor de patiënt:

  • Bereid u goed voor op het telefoontje naar de assistent. Zet vooraf informatie over uw klacht op een rij: hoelang duurt het al, waar heeft u precies last van, heeft u dit eerder gehad?
  • Zoek informatie. Kijk op www.thuisarts.nl welk advies wordt gegeven bij uw klacht. Op deze betrouwbare website van het Nederlands Huisartsen Genootschap staat informatie over alle mogelijke aandoeningen en ook of u naar een arts moet met uw klacht.
  • Als u de klacht per se niet aan de assistent wilt vertellen, vraag dan om een telefonische afspraak met de huisarts.
  • Veel klachten zorgen voor ongerustheid, maar zijn geen spoed. Vertel de doktersassistent zo duidelijk mogelijk wat uw klachten zijn. Zij heeft uw medisch dossier voor zich.
  • Vertel het als u niet vaak naar de huisarts gaat. Ook dat kan een reden zijn om u eerder een afspraak bij de huisarts te geven.
  • De assistent geeft u in een aantal gevallen uitleg over uw klacht. Wanneer u erg ongerust bent en de assistent kan uw ongerustheid niet wegnemen, vertel haar/hem dat dan.
  • Veel praktijken maken gebruik van digitale informatieborden in de wachtkamer waarop u informatie kunt lezen over veel voorkomende klachten en voor welke onderzoeken en informatie u bij de doktersassistent terecht kan.

Wat u moet weten
Doktersassistenten volgen een driejarige beroepsopleiding (mbo-4), meestal bij een ROC. Zij houden hun vakkennis bij door het volgen van (verplichte) scholing, zoals een triage-opleiding of cursus en opleiding tot Spreekuurondersteuner Huisarts. En velen zijn ingeschreven in het Kwaliteitsregister Doktersassistent dat openbaar te raadplegen is.

Doorgaans worden de telefonische contacten met de doktersassistent dagelijks met de huisarts besproken. Wat is er binnengekomen aan vragen? Hoe is er gehandeld? Als dit regelmatig gebeurt, en de doktersassistent daarnaast nascholing volgt, is de kwaliteit van triage gewaarborgd.