Overbelast?! Dat geldt zeker ook voor de doktersassistent. - NVDA

Overbelast?! Dat geldt zeker ook voor de doktersassistent.

Ook doktersassistenten dreigen door de overdracht van taken van specialisten en de vele administratieve taken overbelast te raken. De NVDA ondersteunt de oproep van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) om de praktijken kleiner te maken.

NVDA-voorzitter Kees Gillis: “Wat voor de huisartsen geldt, geldt zeker voor de doktersassistent. Het kabinet heeft de afgelopen jaren veel taken van specialisten bij de huisartsenzorg neergelegd. Dit neemt druk weg bij de specialisten, maar de werkdruk is voor de doktersassistenten mede daardoor toegenomen.”

Zorgverzekeraars willen inzetten op het overhevelen van zorg van de tweede naar de eerste lijn. De zogeheten substitutie en zorgvernieuwing kwamen gedurende het afgelopen zorgakkoord 2015-2017 onvoldoende van de grond. Volgens de LHV is meer substitutie en zorgvernieuwing alleen mogelijk als er echt geïnvesteerd wordt in het praktijkteam, zowel in meer dokters als in meer ondersteunend personeel, in voldoende fysieke ruimte in de praktijk en in meer tijd voor de patiënt. De NVDA onderschrijft deze opvatting ten zeerste.

Eigen onderzoek

Gillis: “De NVDA krijgt geregeld berichten van leden over de enorme werkdruk. Een enquête onder leden van de NVDA toont aan dat doktersassistenten het drukker dan ooit hebben. Oudere mensen wonen langer thuis en doen dus langer een beroep op hun huisarts. De doktersassistent merkt daar alles van. Zij is vaak degene die meerdere malen door de oudere patiënt of de familie wordt geraadpleegd omdat er vragen zijn of omdat men niet goed weet bij welke instantie men moet zijn. Contact zoeken met de huisartsenpraktijk is dan vaak de vertrouwde stap voor hulp.”