Eerste bijeenkomst functiewaardering triagist - NVDA

Eerste bijeenkomst functiewaardering triagist

Op dinsdag 7 maart vindt de eerste bijeenkomst plaats van de SSFH, waarvan de NVDA deel uitmaakt, over het onderzoek naar de functiewaardering en beloningssystematiek van de functie triagist. Dit naar aanleiding van de resultaten uit onderzoek eind 2016 naar de werkbeleving van triagisten. Het onderzoek vorig jaar vond mede op initiatief van de NVDA plaats en werd uitgevoerd door Leeuwendaal Advies. We houden je op de hoogte van het verdere verloop.

De uitkomsten van het geplande onderzoek werden gedeeld met de cao-partijen huisartsenzorg om te beoordelen of en op welke wijze, de beloningssystematiek aangepast moet of kan worden. Het SSFH-bestuur neemt de aanbeveling in de rapportage over om in het functiewaarderingsonderzoek mee te nemen wat de verschillen zijn met de functie van doktersassistent in de dagpraktijk, zodat dit kan helpen bij de uitleg en dimensionering van een eventuele beloningsoplossing.

Werkdruk en de audit 

Kees Gillis voorzitter en portefeuillehouder commissie Communicatie & Diensten

Voorzitter Kees Gillis: “Het onderzoek van vorig jaar maakt duidelijk wat er leeft onder triagisten. Zij zetten zich met hart en ziel in voor hun vak. Uit het onderzoek blijkt dat het een baan is met een hoge werkdruk en een flink aantal energieslurpers, zoals een verstoord dag/nacht-ritme tot en met de stress door de monitoring met de kernset. Er kwamen ook positieve zaken uit het onderzoek naar voren zoals  de collegialiteit en samenwerking tussen triagisten, en met de huisarts.”

“Een belangrijk onderwerp in het onderzoek is uiteraard de beloning van de functie. Beloning staat in het rijtje aspecten die een negatieve invloed op de werkbeleving hebben. Daarom is het goed de functiewaardering en beloningssystematiek te onderzoeken.”

Kritiek NTS
De kritiek op de NTS is nog wel te horen in het onderzoek aldus Kees Gillis, maar komt vooral van meer ervaren triagisten die het gevoel hebben dat er ‘iets van hun professionaliteit is afgenomen’. Gillis: “Dat is vanuit hun perspectief goed voor te stellen. Maar de grote meerderheid is van mening dat de NTS juist een goed hulpmiddel is.” Het rapport Leeuwendaal is het resultaat van gesprekken met focusgroepen uit de sector (van zowel triagisten als werkgevers), een breed uitgevoerde enquête onder triagisten en werkgevers bij huisartsenposten en een analyse van de onderzoekers. Het bestuur van SSFH bood op 23 december 2016 het rapport aan de cao-partijen