NVDA-bijeenkomst over rapport triagisten - NVDA

NVDA-bijeenkomst over rapport triagisten

De NVDA organiseert een bijeenkomst op donderdag 16 februari van 12 – 14 uur in Utrecht om het Leeuwendaal rapport over de werkbeleving triagisten te bespreken en uitleg te geven. Voor een lunch wordt gezorgd. Het rapport gaat over de werkbeleving en de functie van triagisten (download in pdf). Het bestuur van de SSFH bood op 23 december 2016 het rapport aan de cao-partijen aan. Het onderzoek vorig jaar vond mede op initiatief van de NVDA plaats en werd uitgevoerd door Leeuwendaal Advies.

Triagisten die niet in de gelegenheid zijn naar de bijeenkomst te komen, kunnen hun commentaar mailen naar cao@nvda.nl. Aanmelden op cao@nvda.nl o.v.v. lidnummer voor 13 februari as.

De SSFH, waarvan de NVDA deel uitmaakt en het vicevoorzitterschap bekleedt, start op korte termijn naar aanleiding van het rapport een onderzoek naar de functiewaardering en beloningssystematiek van de functie triagist.

De uitkomsten van het geplande onderzoek worden gedeeld met de cao-partijen huisartsenzorg om te beoordelen of en op welke wijze, de beloningssystematiek aangepast moet of kan worden. Het SSFH-bestuur neemt de aanbeveling in de rapportage over om in het functiewaarderingsonderzoek mee te nemen wat de verschillen zijn met de functie van doktersassistent in de dagpraktijk, zodat dit kan helpen bij de uitleg en dimensionering van een eventuele beloningsoplossing.

Inhoud Leeuwendaal rapport 

Voorzitter Kees Gillis: “Het onderzoek van vorig jaar maakt duidelijk wat er leeft onder triagisten. Zij zetten zich met hart en ziel in voor hun vak. Uit het onderzoek blijkt dat het een baan is met een hoge werkdruk en een flink aantal energieslurpers, zoals een verstoord dag/nacht-ritme tot en met de stress door de monitoring met de kernset. Er kwamen ook positieve zaken uit het onderzoek naar voren zoals  de collegialiteit en samenwerking tussen triagisten, en met de huisarts. Een belangrijk onderwerp in het onderzoek is uiteraard de beloning van de functie. Beloning staat in het rijtje aspecten die een negatieve invloed op de werkbeleving hebben. Daarom is het goed de functiewaardering en beloningssystematiek te onderzoeken.”

Kritiek NTS
De kritiek op de NTS is nog wel te horen in het onderzoek aldus Kees Gillis, maar komt vooral van meer ervaren triagisten die het gevoel hebben dat er ‘iets van hun professionaliteit is afgenomen’. Gillis: “Dat is vanuit hun perspectief goed voor te stellen. Maar de grote meerderheid is van mening dat de NTS juist een goed hulpmiddel is.” Het rapport Leeuwendaal is het resultaat van gesprekken met focusgroepen uit de sector (van zowel triagisten als werkgevers), een breed uitgevoerde enquête onder triagisten en werkgevers bij huisartsenposten en een analyse van de onderzoekers.