Nieuwe privacywetgeving zorgt voor misverstand bij aanvraag Uzi-pas - NVDA

Nieuwe privacywetgeving zorgt voor misverstand bij aanvraag Uzi-pas

In verband met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 van kracht wordt, kunnen niet- persoonsgebonden uzi-passen niet aangevraagd worden tot 1 maart 2018. Dit als gevolg van aangescherpte eisen die aan het UZI-register gesteld worden als TSP (Trusted Service Provider).

  • Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.
  • Het gebruik van de UZI-pas is niet gewijzigd door de AVG.
  • Met een UZI-pas op naam heb je toegang tot het LSP. Een UZI-medewerkerspas NIET op naam geeft wel toegang tot het ‘eigen’ informatiesysteem (HIS/AIS/ZIS), maar niet tot het LSP.
  • In het UZI-register is het tijdelijk niet mogelijk om UZI-medewerkerspassen (NIET op naam) uit te geven.

Deze kunnen vanaf 1 maart 2018 weer aangevraagd worden. Dit als gevolg van aangescherpte eisen die aan het UZI-register gesteld worden als TSP (Trusted Service Provider). Vanaf 1 maart 2018 kan er dus weer gewerkt worden met de UZI-pas zoals men gewend is.

Meer informatie