Doe mee aan onderzoek naar flexibele arbeid - NVDA

Doe mee aan onderzoek naar flexibele arbeid

Samen met cao-partij FBZ heeft de NVDA, het initiatief genomen onderzoek te doen naar flexibele arbeid in de zorgsector. De NVDA is via de VVBZ, de vereniging voor beroepsorganisaties in de Zorg, aangesloten bij de FBZ.

Steeds vaker komen uit verschillende bij de FBZ aangesloten (beroeps)verenigingen signalen dat in sommige instellingen nieuwe medewerkers een tijdelijk contract krijgen. Van tevoren is al duidelijk is dat dit na twee jaar niet wordt omgezet in een vast dienstverband. Terwijl er wel sprake is van structureel werk. Herken je dit en wat betekent deze ontwikkeling voor jouw werk en de kwaliteit en continuïteit van zorg? Deze vragen staan centraal in een landelijk onderzoek onder 32.000 medici, paramedici en andere zorgprofessionals.

Waarom dit onderzoek?
FBZ heeft in tal van cao’s de afspraak gemaakt dat als de werkzaamheden structureel van aard zijn, dat dan in principe sprake is van een dienstverband voor onbepaalde tijd. Dat is van belang voor het binden van nieuwe medewerkers, in een arbeidsmarkt die in veel sectoren al flink onder druk staat. Daarnaast is rust op de werkvloer van belang voor het bieden van continuïteit en kwaliteit van zorg. Met dit onderzoek willen we een beeld krijgen van flexibel werk en de impact ervan op uw werk(omstandigheden) en de kwaliteit van zorg. Input op basis van de ervaring en inschatting van professionals levert een algemeen beeld op hoe het ervoor staat in de verschillende sectoren.

Invullen kan tot en met 13 november 
Om te weten hoe groot dit probleem is, willen we de vragenlijst uiterlijk 20 november 2017 in te vullen.  Let op bij en van de laatste luidt de vraag bij wie je aangesloten bent. Je kunt dan VVBZ invullen (de NVDA waar je lid van bent is hierbij aangesloten) Het kost ongeveer een kwartier van je tijd. Meewerken aan dit onderzoek is vrijwillig, en gebeurt volstrekt anoniem. Het onderzoek wordt uitgevoerd door CAOP, kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken. Kijk op www.fbz.nl voor meer informatie.